Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 89

Saturs.
R.K.Tepfers, Tekn.Dr.: Jaunas metodes vienģimeņu ēku celtniecībā Zviedrijā.
R.Jansons: Rīgas iespaidi 1977.gada vasarā.
A.Pantelejevs, Ķīm.inž.: Kanadas speciālistu pakalpojumi aizjūras zemēs.
E.Leimanis, Emer.Prof.: Ieskats mūsdienu matēmatikā.
E.Mugurevičs, vēst.zin.kand.: Latvijas viduslaiku piļu klasifikācija un arheoloģiskā izpēte.
E.Vītoliņš, El.inž.: Sprieguma simmetrisko komponentu filtri.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last