Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 90

Saturs.
G.Vilks, Dr.: Radioaktīvo atkritumu noglabāšana ōkeanu dzelmēs.
A.Bērziņš, arch.: Latvijas ģērboņa heraldika.
A.Upenietis, Datoru attīstības pirmsākumi.
E.Lūss, būvinž.: Zemspiediena kanālizācija.
J.Skrastiņš: Jaunveida betona piedevas.
E.Mugurevičs, vēst.zin.kand.: Latvijas viduslaiku piļu klasifikācija un arheoloģiskā izpēte.
E.Vītoliņš, El.inž.: Sprieguma simmetrisko komponentu filtri.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last