Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 92

Saturs.
A.Kalpiņš, būvinž.: Jauna sistēma peldošu būvju noenkurošanai.
P.Norvilis, Dr.: Goda diploms Prof.Dr.P.Kundziņam.
A.Tauriņš, B.Jirgensons, E.Kanaviņš: Simts gadu atceres.
R.Pauls, Dr.: Informācijas ietekme uz cilvēku un sabiedrību.
N.Zoldners: Pa inku pēdām.
E.Vītoliņš, El.inž.: Sprieguma simmetrisko komponentu filtri.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jautājumi, pārrunas un ierosinājumi.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last