Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 93

Saturs.
P.Kundziņš, Dr.arch.: Andrēja Zeidaka veikumi Rīgas Brāļu kapos un Rīgas pilsētas dārzos.
V.Osvalds: Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienības 30 gadi.
N.Zoldners: Pa inku pēdām.
A.Spurmanis: Latviešu techniskas terminoloģijas vārdnīca.
No National Geographic: Kodolenerģijas Pro un Kontra.
E.Vītoliņš, El.inž.: Sprieguma simmetrisko komponentu filtri.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Kas notiek Latvijā?
Prese un literātūra.
Smiekliem vai smaidam.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last