Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 95

Saturs.
A.Upmalis, Dipl.Ing.: Saules siltuma un vēja ietaises līdztekus jūgā.
S.Borbals, arch., N.Voits, arch., A.Laukirbe, arch.: Atmiņas par Brīvības pieminekļa tapšanu Rīgā.
K.Počs, Mag.rer.nat.: Dr.Ing.E.V.Dravnieka 90 gadi.
E.Kanaviņš, prof.: Ledus sastrēguma studija.
N.Zoldners: Pa inku pēdām.
Readers Digest: Saules sistēma.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Kas notiek Latvijā?
Kur un ko dara?
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last