Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 98

Saturs.
N.Zoldners: Latvijas Inženieŗu Apvienības 35 gadi.
E.Kanaviņš, prof.: Baltijas valstu hidrologu konferences.
A.Tenne-Šens, M.S.(E.E.): Telidons - Kanadas elektroniskā informācijas apgādes sistēma.
J.Stradiņš, akadēmiķis: Latvijas ķīmiķu tradicijas un organiskās sintēzes institūts.
V.Aserītis, Dr.: Lielie matēmatiķi.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Izglītība un arodtiesības.
Kas notiek Latvijā?
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Smiekliem vai smaidam.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last