Aleksandrs Spurmanis
Technikas Apskats 99

Saturs.
A.Upmalis, Dipl.Ing.: Akmeņogļu pārgāzēšana pazemē.
Z.Blezūrs: Latviešu pieminekļi Anglijā.
N.Zoldners: Latvijas Inženieŗu Apvienības 35 gadi.
V.Aserītis, Dr.: Lielie matēmatiķi.
A.Laukirbe, arch.: Noslēpumainās piramīdas.
Chronika:
Piemiņas un atceres.
Techniskās organizācijas.
Terminoloģija.
Prese un literātūra.
Jaunākais īsumā.
Smiekliem vai smaidam.
Redakcijas ziņas.

First Previous Next Last