Tālivaldis Dangavs
Strandējušo Sala

Stāsti.
"Kas ir dzīve?
Jautājums, ko sāk cilāt jauneklis un ko vēl neizbeidz šļupstētājs vecis. Jautājums, kas gandrīz ikvienā valodā veidojas no trim vārdiem, atskaitot artikulus, bet kam miljoniem atbilžu.
Man patīk latviešu spriedums, kas izveidojies tautas tūkstošgadīgā dzīvē starp sumpurņu jeb Āzijas mežoņu briesmām un Baltijas jūŗas vētrām, starp somu cilšu cietumu un vācu viltu. Un šis spriedums salīdzina dzīvi gan ar līkumainu un grumbuļainu ceļu, tādu kā meža ceļu, kur riteņi lēkā no vienas saknes uz otru un ratos sēdētāju krata kā graudu sietā, gan ar braucienu pa nemierīgu jūŗu mazā laiviņā."

First Previous Next Last