Gijs de Mopasans
Noveles

Izlase.
Grāmatas beigās - par pašu autoru.
Mopasana noveles ietver sevī apbrīnojamu tematikas, motivu un noskaņu daudzveidību. Viņam ir sociali atmaskojoši stāsti, kas apsūdz buržuaziskās sabiedrības noziegumus, patriotiski, dzimtenes aizsardzībai veltīti stāsti, sadzīves stāsti, kuros atmirdz tautas humors un līksme, abstrakti psicholoģiski stāsti, kas vēstī par vientulības mokām un slimības aptumšota prāta ciešanām, un liriski stāsti, kas pauž ticību vienkārsas un labas sirds uzvarai.
Mopasana stāstu lielākā daļa rāda naudas postošo varu buržuaziskajā sabiedrībā; nauda iznīcina un nonāvē cilvēka dvēseli, izposta ģimeni, sakropļo normālās, cilvēciskās attieksmes.

First Previous Next Last