Augusts Deglavs
Liesma

Augusts Deglavs kļuva par plaša vēriena prozas rakstnieku pag. gadsimta beigās, aizstādams toreiz lielā daudzumā latviešu lasītājiem sniegtos tulkojumus arvielu un problēmām no viņu pašu dzīves. Viņa pazīstamākais stāsts ir Vecais pilskungs, bet savos romānos viņš galvenā kārtā tēlo Rīgas dzīvi, kas ar latviešu inteliģences izaugšanu un laucinieku ieplūšanu rūpniecības uzņēmumos par strādniekiem, pamazām kļuva arī par latviešu, ne tikvien vācu pilsētu. Latviešu sabiedrības un gadsimtu mijas pārvērtības ļoti reāli un zīmīgi notēlotas lielajā romānā Rīga. Bet arī citos darbos Rīgas latviešu dzīve ir Deglava galvenā viela. Romānā Liesma atspoguļojas jauno latviešu rūpnieku, tirgotāju augšupeja, kas rada plaisas sabiedrībā starp bagātajiem un nabagajiem, uzņēmējiem un strādniekiem.
Savstarpīgas nesaskaņas iezīmējas arī pārtikušās ģimenēs. Tas pavairo financiālas intrigas, kas šai romānā saistās ap fabrikas īpašnieku Lejnieku, uzņēmēju ar ideāliem mērķiem. Viņš grib rūpēties ne vien par sava uzņēmuma zelšanu, bet arī par strādnieka stāvokļa uzlabošanu, viņu krājkases dibināšanu. Šie centieni atduras uz neizpratni citu uzņēmēju un Lejnieka paša strādnieku vidū. Ar intrigām un blēdībām. sakūdot strādniekus, pamazām tiek iedragāts Lejnieka saimnieciskais stāvoklis. Šais notikumos galvenā cietēja tomēr ir Liesma, Lejnieka nabadzīgā radiniece, kas reizē sapņo par ideālu mīlestību, bet grib būt reāliste, lai izlauztos no nabadzības un atkarības sloga. Apzināti izvēlētais pārmaiņu ceļš tomēr nesniedz gaidīto mērķi, novedot Liesmas dzīvi traģiskos sarežģījumos.
Deglavs pats pēc pārcelšanās no laukiem uz Rīgu, lai apmierinātu savas sabiedriskās un literārās tieksmes, jo krasā veidā iepazinās ar līdzīgu cīņu dēļ eksistences, sākumā strādādams dažādos kokrūpniecības uzņēmumos. Strādnieka vides labā pazīšana pavīd viņa tēlojumā ar zīmīgiem novērojumiem, reālistiskiem epizodiem.

First Previous Next Last