Arvids Vīrlaids
Kapi Bez Krustiem II

Romāns 2 daļās
tulkots no igauņu val.
Izcilā igauņu prozista Arvida Vīrlaida monumentālā romāna Kapi Bez Krustiem otrā daļa izvērsta plašos lokos; izmisuma pilnajā brīvības un neatkarības cīņā ierauta it kā visa mazā un drosmīgā igauņu tauta, kurai, pakāpeniski zaudējot tuviniekus un mūžā krāto mantu, jānāk pie atziņas, ka dzīvot ir lielākais sods. Un šis sods par to, ka esi piedzimis, ka esi cilvēks un neesi vazaņķis un blēdis.
Cilvēkam atlicis vienīgais glābiņš ticībā Dievam, vienīgais lūgums pēc spēka un izturības, vienīgā cerība, ka brīvā pasaule taču reiz sadzirdēs nebrīvā cilvēka izmisuma kliedzienu.
Ja romāna I daļā darbības pavedieni, galvenokārt audās ap Dāvi Raudoju, tad otrā daļā tie samezglojas ap Raudojas sievu Ilmi. Ar drāmatisku spēku autors notēlojis Ilmes krišanu NKVD rokās, bezcerību un moku pilno dzīvi cietumā, kā arī izmisumu, kad viņai liek izšķirties atstāt ķīlām deviņus gadus veco dēlēnu cietumā un pašai iet meklēt izbēgušo vīru, lai to nodotu NKVD rokās.
Rakstnieks liek savai varonei iet īstu ērkšķu ceļu, liekot mātes sirdi spīlēs starp dzīvību un nāvi, sirdsapziņas mokām un tukšu cerību.
Spilgti un asi parādīta abu varoņu iekšējā cīņa, saduroties ar mīlestību pret savējiem un pienākumu pret cīņas biedriem un tautiešiem, kas visi kļuvuši vienādi dārgi un saudzējami.
Rakstnieks nav pagājis garām ne spēkam, ne nespēkam cilvēkā.
Izjūtā kāpinātais, sirds moku piesātinātais romāns, kura īstenības bargums izceļas kā ceļmalā kapa krusts, tirda un uzvar lasītāju sirdi.

First Previous Next Last