Arturs Voitkus
Spogulis

Artura Voitkus Spogulis - humoreskas un feļetoni - ir grāmata, kādu lasītāji ilgi gaidījuši. Tās autors pieder retajiem rakstniekiem, kas bagātīgi apveltīti nevien ar stāstītāja talantu, bet arī ar īstu, dabīgu humora dzirksti. Viņam netrūkst arī humoristam nepieciešamā kritiskā skata un iejušanās spējas.
A. Voitkus saskatījis jocīgo pusi notikumiem, ar kuriem katrs sastopamies mūsu ikdienas gaitās. Viņš labsirdīgi pasmejas par laulāto pāri, kam vienkārša mājas dzīve šķiet sarežģītāka par pasaules politiku, vai arī par jaunekli, kam "patika Irena un Veronika", kas "satikās ar Intu un Mirdzu", bet arī Lolitā un Ligitā "saskatīja izcilas īpašības", līdz beidzot galīgi sapinās paša izaustajos attiecību tīklos. Mūžveco precību un mīlestības tēmu tās dažādās variācijās Voitkus pratis meistarīgi izmantot sava svaiga humora pilnajām humoreskām.
Otrs feļetonistam neizsmeļams avots ir jocīgajiem notikumiem un cilvēcisko vājību izpaudumiem bagātā "trimdinieku" dzīve. Sekodami Augusta Nopūtas vērojumiem, mēs kā spogulī raugāmies gan Pigbridžas Biedrošanās Biedrības pilnsapulcēs, gan "četru lielo" svarīgajās apspriedēs, gan Taisnīas vai Lampatāna rosīgajās sabiedriskajās izdarībās.
Patīkamu papildinājumu A. Voitkus humoreskām un feļetoniem sniedz Astrīdas Robežgruntnieces asprātīgie zīmējumi, kuros izpaužas nenoliedzamas karikatūristes spējas.

First Previous Next Last