Guntis Zariņš
Ceļš Uz Pasaules Galu

Guntis Zariņš ieņem respektējamu vietu mūsu šīsdienas rakstnieku vidū. Viņa darbu stils kļūst arvien izlīdzinātāks, problēmu risinājums skaidrāks, mērķtiecīgāks.
Stāstu un noveļu krājumā Ceļš Uz Pasaules Galu atrodamā problēma ir cilvēks cīņā ar sevi pašu, ar likteni, ar ārējo pasauli. Vielu šiem stāstiem rakstnieks smēlies plašos avotos: dzīves vērojumos, atmiņās, pasaules notikumos. Viņš pratis iejusties visdažādākos psīchiskos stāvokļos un pārdzīvojumos un vienādi patiesi tēlo kā jaunieša izjūtas visuvarenā dzīvību radītāja instinkta priekšā tā vientuļas sievas pieķeršanos vienīgajai tuvajai būtnei - kaķim, vai arī izplatījuma lidotāja pārdzīvojums traģiskajā apziņā, ka ceļš uz atgriešanos ir zudis.
Lai gan G.Zariņa darbu temas dažkārt ir skumjas vai pat traģiskas, tanīs arvien līdzi skan kāda gaiša stīga. Tā parādās kā draudzība, uzupurēšanās, mīlestība - vispār ticība cilvēkam, pārliecība, ka "tā skaistais kā labais, tā neglītais un ļaunais ir mūsos". To apzinādamies, Zariņa varoņi meklē ceļu, kas ved pretī gaismai.

First Previous Next Last