Augusts Deglavs
Zeltenīte

Augusts Deglavs romānā Zeltenīte teicami notēlo sadzīves problēmas pēdējās gadsimtu maiņas laikā Rīgā. Šeit rakstnieks pievērsies galvenokārt "mazā cilvēka" personīgajai un sabiedriskajai dzīvei: romāna centrā nostādīta priekšpilsētas šuvēja Zeltenīte ar tās pašaizliedzīgo mīlestību uz stalto, bet vieglprātīgo fabrikas puisi Sašu. Šo divu dzīves sarežģījumiem apkārt austas laikmetam raksturīgas parādības: no vienas puses materiālais trūkums un garīgais tukšums strādnieku un sīkpilsoņu vidū, no otras - dīgstošā tautas un šķiras apziņa un vēlēšanās izrauties uz augšu, pielīdzināties "augstākajām kārtām".
Rakstnieks reālistiski notēlojis kā šo ļaužu darba un ģimenes dzīvi, tā arī dažādu svētku un svinību norises ar to īpatnējām izdarībām.
Tāpat kā citiem A. Deglava darbiem, arī šim piemīt ievērojama kultūrvēsturiska nozīme, jo tanī teicami dokumentēts īpašs laikmets ar tā notikumiem.

First Previous Next Last