Aleksandrs Dimā
Kamēliju Dāma

Romāns. Aleksandra Dimā (dēls) Kamēliju dāma - ir nemirstīgs tēls. Kamēliju dāma nav rakstnieka fantāzījā radusies, tā ir reāla sieviete, īstajā vārdā - Marija Diplesī, kas dzīvojusi priekš simts gadiem, 23 gadu vecumā mirusi (1947. 22. Febr.) un savā īsajā mūžā paguvusi iemirdzēties kā zvaigzne un pratusi ar savu personības šarmu turēt laimes gūstā daudzu ievērojamu vīru prātus un sirdi.
Komponists Francis Lists par viņu teicis, ka viņa bijusi vispilnīgākais sievišķi'bas iemiesojums; labu sirdi, ideāla, vienreizīga. Džuzepe Verdī veltījis viņas dzīves piemiņai operu Traviata, bet ceļu uz mūžību un nemirstību viņai pašķīris rakstnieks aleksandrs dimā ar savu dziļā pārdzīvojumā rakstīto romānu Kamēliju dāma.
Šo romānu, kurā daudz paša Aleksandra Dimā dzīves un ar kuŗu viņš ieguva pēkšņu un spožu slavu, rakstnieks pārstrādāja tāda paša nosaukuma lugā, savaldzinādams skatītājus, kā sievietes, tā arī vīriešus līdz asarām. Cenzūra šo darbu sava "netikumiskā rakstura" dēļ, drīz aizliedza, tomēr sajūsminātā publika uzvarēja, un kopš tā laika Kamēliju dāma uzsākusi savu nebeidzamo triumfa gājienu visā pasaulē.
Stāsts par, tā saucamo, "vieglu sievieti", kas atrod īstu mīlestību, uzupurējas tai un mirst ar mīļotā cilvēka vārdu uz lūpām, uzvarējis pasauli, kā uzvar īstas mīlestības un uzupurēšanās cildenais spēks, nogāzdams liekuļu sabiedrību no tās morāles mālu kājām un kļūdama par patiesību un reizē leģendu, kuŗu noliedz un kuŗai tomēr tic.

First Previous Next Last