Edgars Dunsdorfs
Archīvs XIII

Raksti par latviskām problēmām.
Celtniecība un celtnieki.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs:
Priekšvārdi
Divas reportāžas.
G.Pļavkalns: Triptichs.
P.Kundziņš: Latvijas celtniecības darbinieki piecos gadsimteņos.
K.Sātiņš: Latviešu trimdas organizāciju nekustamie īpašumi.
E.Dunsdorfs: Latviešu sabiedrisko īpašumu vērtība.
K.Sātiņš, A.Damroze: Latviešu piemiņas zīmes trimdas zemēs.
B.Epermanis: Celtnieks Jānis Rīsbergs un viņa darbs.
E.Dunsdorfs: Okupētās Latvijas pilsētas.
R.Legzdiņš: Okupētās Latvijas architektūra.
K.Sātiņš: Latviešu architekti rietumos.
K.Sātiņš: Architektu īsbiografijas.
K.Sātiņš: In memoriam.
V.Ozoliņš: Latvijas architektu biedrība ārzemēs.
K.Sātiņš: Architekti Latvijā.
Nākošais ARCHĪVA sējums.
Saturs.

First Previous Next Last