Edgars Dunsdorfs
Archīvs XIX

Raksti par latviskām problēmām.
Teātris.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
T.Tomsons: Latviešu trimdas teātrim (dzejolis).
J.Valters: Anšlavs Eglītis - rakstnieks laiku maiņā.
E.Dunsdorfs: Teātŗa sākumi Latvijā.
Ņ.Luce: Mūsu teātŗa un drāmas veidošanās.
J.Lazdiņš: Latviešu sarīkojumi 1976 - 1977. gadā.
Rīgas teātŗi:
B.Lamejs: Rīgas teātŗi pastāvības laikā.
M.Zīverts: Ciemošanās Rīgā.
J.Rozītis: Mana pieredze Rīgā.
Teātŗu dienas un festivāli:
I.Purva: Teātŗu dienas Amerikā.
Ņ.Luce: Austrālijas latviešu teātŗu festivāli.
L.Siliņš: Sāksim ar ABC.
Talijas un Melpomenas kalpībā:
E.Kalme: Daugavas vanagu teātŗa kopa (1944).
I.Purva: Dažādu tautu teātŗa apvienība (Kanādā).
A.Strautmanis: Baltijas drāmas studiju centrs Amerikā.
A.Rubenis: Teātris ASV un Kanādā.
A.Teivens: Trimdas teātŗa problēmas.
Drāmatiskā literātūra:
V.Lamberga: Lugu krātuve.
Ņ.Luce: Tirannijas lāsts.
A.Zariņš: Mārtiņa Zīverta lugas.
E.Dunsdorfs: Raksti par teātri.
Bez grima (teātrnieku vēstules).
Jaunatnes un skolu teātris:
H.Miķelsons: Toronto…sestd.ģimnazijas drāmas pulciņš.
G.Brēmanis: Melburnas latviešu biedrības Daugavas skola.
J.Dimants: Latv. Apvienības Minesōtā jaunatnes teātris.
V.Kristovska, E.Silkalns: minsteres latviešu ģimnazija.
Citi skolu teātŗi.
Trimdas teātŗi:
Teātŗi (Anglijā, Austrālijā, Arģentīnā, Austrijā, Beļģijā, Brazīlijā, Dānijā, Jaunzēlandē, ASV, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā).
Lugas.
Teātrnieku īsbiografijas.
Nākošie Archīva sējumi.

First Previous Next Last