Edgars Dunsdorfs
Archīvs XV

Raksti par latviskām problēmām.
Technika.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
K.Kāre: Technika (dzejolis).
Priekšvārdi.
Ievadam - Latviešu techniķi laika gaitā.
Latvieši Kanādā:
N.Zoldners: Izceļošana darbā uz Kanādu.
A.Spūrmanis: Inženieru ieceļošanas akcija Kanādā.
V.Pakalns: Latvieši Ontario provinces darbā.
A.Čerņavskis: Latvieši ūdensspēkstaciju būvdarbos.
U.Kiesners, U.Lūsis: Latvieši rūpniecības un projektēšanas darbos Ontariō.
H.Romans: Latvieši rūpniecības un projektēšanas darbos Kvēbekā.
A.Lange: Latvieši Kanādas federālās valdības darbā.
A.Sprūdžs: Latvieši Kanādā aiz polārā loka.
Ņūfaundlendā:
Latviešu loma Ņufaundlendas saimnieciskajā dzīvē.
K.Buliņš: Latvieši Ņufaundlendas papīrrūpniecībā.
E.Leja: Latviešu technisko darbinieku pienesums Ņufaundlendas saimniecībā.
N.Strauss: Latviešu inženieŗi valsts dienestā Ņufaundlendā.
Alfrēds Valdmanis Ņufaundlendā.
Inženieŗu un techniķu veikumi.
E.Dravnieks: Latvijas dzelzceļnieku likteņi.
J.Apinis, A.Bērztīss: Latviešu būvinženieŗu rotas Vācijā.
Gleznotāja un ienženieŗa sadarbība (Oto Grebžes veikumi).
Inženieŗu izglītība un tiesību iegūšana:
J.Inveiss: Techniskā izglītība Amerikas savienotajās valstīs.
R.Nīkurs: Grūtības, sākot darbu ASV.
R.Putnaērglis: Inženieŗu tiesības Kanādā.
T.Zariņš: Techniskā izglītība Anglijā.
H.Johansons: Inženieris un viņa techniskā izglītība Austrālijā.
A.Dančauskis: Inženieŗu tiesību iegūšana Austrālijā (Latvijas universitāti beigušajiem).
J.Leimanis: Technisko studiju iespējas Zviedrijā.
S.Slaucītājs: Techniskā izglītība Arģentīnā.
A.Kalpiņš: Inženieŗu izglītība Čilē.
J.Liepiņš: Profesionālais inženieris ASV gaisaspēku dienestā.
A.Spūrmanis: Atmiņas par inženieŗa darba sākuma gaitām Latvijā.
Latviešu inženieŗu organizācijas:
N.Zoldners: Latviešu inženieŗu apvienība (ārzemēs).
P.Agrums: Montrealas kopa.
J.Ātrens: Adelaides kopa.
A.Bērztīss: Melburnas kopa.
V.Gobiņš: Ņujorkas kopa.
J.Švanks: Toronto.
R.Nīkurs: Čikāga.
F.Bērziņš: Latviešu inženieŗu biedrība ASV.
Latviešu ķīmiķi:
A.Tauriņš: Latviešu ķīmiķi pētniecības darbā.
A.Jirgensons: Latviešu ķīmijas inženieŗi.
Divas svarīgas publikācijas technikā:
A.Spūrmanis: Technikas apskats.
E.Drivnieks: Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca (LTTV).
Pētījumi:
E.Dunsdorfs: Pirmie kartografiskie darbi Latvijā.
A.Bērztīss: Technisko terminu salīdzinājums (Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīcas analize).
Īsbiografijas:
L.Zoldnere, L.Dunsdorfa: Latviešu inžinieŗu un techniķu īsbiografijas.
A.Jirgensons, A.Meisters: Latviešu ķīmiķu īsbiografijas.
Papildinājumi.
A.Spūrmanis: Mirušie techniskie darbinieki.
Ārstu biografiju papildinājumi.
Labojumi un papildinājumi.
In memoriam (Jānis Muzikants).

First Previous Next Last