Edgars Dunsdorfs
Archīvs XVI

Raksti par latviskām problēmām.
Saimniecība.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
I.Brēdrichs: Uzņēmējs (dzejolis).
Priekšvārdi.
J.Grīnvalds: Latviešu uzņēmumi.
E.Misa: Latviešu sabiedriskie uzņēmumi.
J.Bogens: Latviešu saimniecisko uzņēmumu nesekmības cēloņi.
Ž.Bukovskis: Latviešu apriņķis Kanādā.
A.Plukšs: Sudinājumi avīzēs.
T.Silkalns: Mūsu fondi.
E.Dunsdorfs: Ko darīt ar naudu?
A.Aizsilnieks: Latviešu tautsaimnieku studiju grupa Zviedrijā.
N.Balabkins: Profesora Kārļa Baloža gaitas Latvijā.
Latvijas tautsaimniecība tagad:
J.Vīksniņš: Latvijas saimniecības pārskats.
G.Ķeniņš (Kings): Pārdomas par Latvijas saimniecības attīstību.
E.Dunsdorfs: Tautsaimniecības studijas.
A.Ķiploks: Tautsaimnieku īsbiografijas.
Labojumi un papildinājumi inženieru un ķīmiķu īsbiografijās.

First Previous Next Last