Edgars Dunsdorfs
Archīvs XVII

Raksti par latviskām problēmām.
Izglītība.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
A.Eglītis: Mācies, mācies (dzejolis).
E.Silkalns: Mūsdienu latviešu jaunieša garīgais portrets.
L.Ziemele: Latviskā audzināšana.
A.Liepkalns: Trimdas skolu nelīdzenais ceļš.
Z.Sandersa: Nepieciešamas skolu reformas.
V.Karnups: Latviešu skolotāji sociologa skatījumā.
H.Tērauds: Kurlmēmo skolas Latvijā un Amerikas savienotajās valstīs.
E.Dunsdorfs: Universitāšu un koledžu beigšanas dinamika.
Latviešu valoda - studiju priekšmets universitātēs:
V.Rūķe-Draviņa: Baltu valodu studijas Zviedrijas universitātēs.
E.Ziplāne: Latviešu valoda Toronto universitātē.
V.Muižnieks: Latviešu valodas un literātūras studijas Rietummičiganas universitātē.
T.Fenels (T.Fennell): Latviešu valodas kurss Flindersa universitātē Dienvidaustrālijā.
E.Dunsdorfs: Latviešu valodas kurss Monaša universitātē Viktorijā.
J.Lochers (J.P.Locher): Latviešu valodas studijas Šveicē.
O.Rozītis,sen: Baltu filoloģijas studijas Minsteres universitātē.
J.Kronlins: Latviešu skolas brīvajā pasaulē 1977. gadā.
J.Riekstiņš: Mūsu skolasgrāmatas.
E.Dunsdorfs: Kā aplēst latviešu bērnu skaitu?
O.Aizstrauts: Mātes - labākās skolotājas.
O.Aizstrauts, A.Liepkalns, J.Mežaks: Skolotāju īsbiografijas.
Piemiņas vārdi.
Labojumi un papildinājumi.
Nākošais Archīva sējums.

First Previous Next Last