Edgars Dunsdorfs
Archīvs XVIII

Raksti par latviskām problēmām.
Mūzika.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
In memoriam (Visvaldis Gusts).
H.Pavasars: Zinaīdas Lazdas "Saskaņā" (jauktā koŗa dziesma).
H.Dārzniece: Atmiņas.
L.Dunsdorfa: Kārļa Skalbes dzeja latviešu mūzikā.
E.Dunsdorfs: Bēthovena latviskā daina.
A.Ķiploks: Koncertapvienību darbs.
E.Biezaitis: LAAJ mūzikas krātuve.
I.Bērzkalns: Radioraidījumi.
V.Bendrups: Svešos dārzos (latviešu skaņdarbi cittautiešiem).
E.Dunsdorfs: Mūsu koŗi un mūzikas ansambļi: Pirmie latviešu koŗi ārpus Latvijas; Tagadējie latviešu koŗi brīvajā pasaulē; Koŗu programmas; Repertuārs; Dziesmu svētki un citi līdzīgi kopkoŗa koncerti; Diriģentu īsbiografijas.
E.Slaucītājs: Toronto latviešu tauŗu orķestris.
Labojumi un papildinājumi.
Archīva turpmākie sējumi.
Archīva agrākie sējumi.

First Previous Next Last