Edgars Dunsdorfs
Archīvs XX

Raksti par latviskām problēmām.
Literātūra un grāmatniecība.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Aforismi.
L.Muižniece: Par vēstījumiem, vēstulēm un grāmatam (dzejolis).
Priekšvārdi.
V.Zembergs: Literātūras loma jaunatnes audzināšanā.
E.Dunsdorfs: Mērnieku laiku vēsturiskais fons.
E.Silkalns: Kritika par kritiku.
S.Klauverts: Latviešu memuāru lietrātūra.
Z.Bārda: Par atmiņu autoriem un atmiņu grāmatām.
J.Andrups: Ernests Rirdāns.
L.Dunsdorfa: Latviešu trimdas grāmatniecība 1970 - 1979.
E.Kalme: Angliskie tulkojumi.
N.Lazdiņš: Vecākā latviešu grāmatu krātuve ASV.
A.Putniņš: Pirmā latviešu bibliotēka Austrālijā.
L.Dunsdorfa: Melnburnas latviešu biedrības bibliotēka.
Ausekļa 130 un Latvijas karoga 700 gadu.
M.Baumane: Latviešu grāmatas Ņujorkas publiskajā bibliotēkā.
B.Ūdre: Austrālijas nacionālā bibliotēka.
E.Dunsdorfs: Latviešu publikāciju krājumi brīvajā pasaulē: Latviešu bibliotēkas; Cittautu bibliotēkas.
E.Dunsdorfs, L.Rumaks: Latviešu bibliotēkāru īsbiografijas.
Labojumi un papildinājumi.
Nākošais Archīva sējums.
Informācija autoriem.
Grāmatu dedzināšana okupētajā Latvijā.
Divdesmit sējumu.
Rakstu autori Archīva divdesmit sējumos.
Saturs.

First Previous Next Last