Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXI

Raksti par latviskām problēmām.
Zinātne.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
L.Kalniņa: Sapnis pirms rītausmas (dzejolis).
A.Gāters: Latviešu valodniecība okupētajā Latvijā un trimdā.
E.Silkalns: Kādai vajadzētu būt jaunai latviešu lietrātūras vēsturei?
E.Andersons: Latviešu vēsturnieku darbs.
T.Gulbis: Reliģijas vēstures pētniecība trimdā.
E.Ķiploks: Pētījumi teoloģijā.
I.Kažociņš: Simbolu analize publikācijā.
E.Dunsdorfs: Mācībspēku mūža ilgums.
K.Sātiņš: Viņu piemiņa nezudīs (mirušie mācībspēki un zinātnieki).
V.Osvalds: Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apv-bas 30 gadi.
Latviešu akadēmiskā organizācija Zviedrijā.
A.Ķiploks: Kārļa Zariņa fonds.
E.Dunsdorfs: Latviešu akadēmisko mācībspēku loma latvietības uzturēšanā.
K.Sātiņš: Augstāko izglītības iestāžu mācībspēki.
Papildinājumi un labojumi.

First Previous Next Last