Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXII

Raksti par latviskām problēmām.
Folklora. Zinātnieku īsbiografijas.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
I.Gubiņa: Paņem līdz (dziesma-notis).
K.Barons: Latvju dainas.
G.Merķelis: Latviešu dzejas gars un dzeja.
I.Gubiņa: Dainu ietekme latviešu modernajā dzejā.
A.Kučere: Vai dainas vēl ietekmē moderno dzeju?
V.Bendrups: Jānis Cimze un Dziesmu rota.
E.Latiša: Tautasdziesmu publicējumi žurnālā Dzeive.
I.Ziedare: Līdzības un atšķirības starp dainām un pasakām.
E.Dunsdorfs: Folklora okupētajā Latvijā.
V.Klētnieks: Latviešu rakstraudzis.
E.Dunsdorfs: Latvju arnamentu nosaukumi.
V.Rinkuss: Grieze grieza.
K.Sātiņš, V.Osvalds: Augstāko izglītības iestāžu mācībspēki (papildinājumi un labojumi).
K.Sātiņš: Brīvajā pasaulē dzīvojošie latviešu pētnieki un zinātnieki.
Papildinājumi un labojumi.
In memoriam - Pauls Jurevičs, Valfrīds Osvalds.

First Previous Next Last