Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXIII

Raksti par latviskām problēmām.
Demografija.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
A.Melliņš: Uz dienu nākamo (dzejolis).
D.Šleiere: Piezīmes par Leprensu un viņa Livonijas skatiem.
L.Bērziņa: Latviskuma saglabāšanas grūtības.
E.Dunsdorfs: Latvijas iedzīvotāji simt gados.
P.Starcs: Latviešu tautas cīņa.
E.Dunsdorfs: Tūkstoš deviņi simti četrdesmit pirmais gads.
A.Plukšs: Deportētie 1941. gadā.
A.Zeidaks: Mūsu paražu posts.
M.Štauvers: Latviešu apzināšanas darbs.
I.Kažociņš: Radu pētīšana un radniecības vārdi.
A.Dravnieks: In memoriam (Arnolds Aizsilnieks).
E.Dunsdorfs: Viņu piemiņa nezudīs (mirušie universitāšu mācībspēki).
K.Sātiņš: Mācībspēku biografiju papildinājumi.
K.Sātiņš: Pētnieku īsbiografiju papildinājumi.
K.Sātiņš: Labojumi.
K.Sātiņš: Zemākās pakāpes kolledžu mācībspēki.
K.Sātiņš: Skolotāju īsbiografiju papildinājumi.
Pielikums - Vērtīgas grāmatas (Kārļa Zariņa fonda izdevumu katalogs).

First Previous Next Last