Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXIX

Raksti par latviskām problēmām.
Skaņu māksla.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
J.Muižnieks: Skaņupe - mūzika (dzejolis).
G.Janovskis: Mūsu dziesma.
H.Pavasars: Paidagoga gaitas.
E.Dunsdorfs: Mūzikas dzīve Latvijas mazpilsētā pirms simt gadiem.
A.Līdacis: Komponists un diriģents Ādolfs Ābele.
S.Svenne: Par dziesmu, kuŗas nebija.
K.Svenne: Mans tēvs.
I.Kažociņš: Jāņa Norviļa Kurbads.
G.Brēmanis, J.Muižnieks, L.D.: Latvju jaunatne mūzicē (Melburnā, Sidnejā, Kanādā).
L.Reiters: Ziemeļamerikas latviešu ērģeļu dienas.
N.Picka: Mūzikas terapija.
Kopkoŗa koncerti.
E.Dunsdorfs: Mūsu koŗi un vokālie ansambļi.
L.Dunsdorfa, Z.Caune, M.Ozola: Mūziķu īsbiografijas.
Verners Dukurs (īsbiografija).
E.Dunsdorfs: Vizuālā māksla.
Zigfrīds Sapietis (īsbiografija).
E.Dunsdorfs: Dzintara istaba.
Ē.Nolteins: Sešpadsmitā gadsimteņa sieviešu tērpi Livonijā.
In memoriam.
Labojumi un papildinājumi.
Saturs.

First Previous Next Last