Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXVI

Raksti par latviskām problēmām.
Okupētā Latvija.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
M.Čuibe: Svētas zemes (dzejolis).
A.Grava: Ar citiem ieročiem.
E.Dunsdorfs: Okupētās Latvijas administrātīvais iedalījums.
E.Silkalns: Latviešu valodas problēmas trimdā un okupētajā Latvijā.
J.Ritenis, M.Strīķis: Baltijas valstu pašreizējais starptautiskais stāvoklis.
A.Plukšs, K.Sātiņš: Strādnieku apspiešanas aparāts okupētajā Latvijā.
E.Dunsdorfs: Spēku samērs Baltijas jūŗā.
A.Putniņš: Pirmās Sidnejas latviešu bibliotēkas dokumenti - okupētajai Latvijai?
Papildinājumi un labojumi.
In memoriam.
Saturs.

First Previous Next Last