Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXVIII

Raksti par latviskām problēmām.
Mūža ritums.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
V.Sniķere: Uz citu krastu (dzejolis).
A.Grosbachs: Dieva piešķirtie žēlastības gadi cilvēka dzīvē.
E.Silkalns: Paaudžu plaisa.
E.Dunsdorfs: Gadi, gadi… I.Gerontoloģija. II.Cilvēka mūža ritums. III.Četru paaudžu ģimenes. IV.Divdesmitā gadsimta latviešu rakstnieku mūžs. V.Neparasti mūži (rodions Ņikitīns, Jūlijs Roze, Arnolds Aizsilnieks).
N.Picka: Paaudžu plaisa psīchologa skatījumā.
L.Žagars: Testaments.
E.Dunsdorfs: Triju ievērojamu latviešu testaments (Augusts Dombrovskis, Kristaps Morbergs, Ansis Gulbis).
Latviešu pensionāru biedrības un vecoļaužu mītnes (Ievada piezīmes).
A.Cīrule: Bez mājām.
A.Prods: Pensionāru biedrības, aprūpes un atpūtas nami brīvajā pasaulē: Pensionāru biedrības: ASV; Kanādā un Zviedrijā. Vecoļaužu mītnes un aprūpes nami: Anglijā; Austrālijā un Kanādā. Atpūtas nami un nometnes: ASV un Austrālijā; Francijā, Kanādā un Vācijā.
Pensionāru biedrības - ASV: Pensionāru apvienība; Bostonas; Filadelfijas; Grandrepidsas; Ilinojas; Klīvlendas; Milvōki; Ņujorkas; Sietlas; Takomas; Ziemeļkalifornijas. - Kanādā: Hamiltonas; Londonas; Montrealas; Otavas; Toronto. - Zviedrijā: Aprūpe; Aprūpe Gēteborgā.
Vecoļaužu mītnes un aprūpes nami - Anglijā: Almelija; Straumēni; Mūsmājas; Rofanta. - Austrālijā: Latviešu ciems Melburnā; Sidrabene Adelaidē. - Kanādā: Kristus dārzs. - Vācijā: Bērzaine.
Atpūtas nami un nometnes - ASV: Amerikas baptistu apvienības nometne Bukskauntijā; Gaŗezers; Kursa; Mežvidi; Ņujorkas draudzes nometne Katskilos; Piesaule; Priedaine; Rota. - Austrālijā: Dzintari, Tērvete. - Francijā: Abrene. - Kanādā: Mežciems; Saulaine; Sidrabene; Sprīdīši; Tālava; Tērvete. - Vācijā: Gauja.
Slepenais līgums starp Vāciju un Padomju savienību.
Baltijas valstu brīvības diena ASV 1988. gadā.
In memoriam.
Labojums.
Saturs.

First Previous Next Last