Edgars Dunsdorfs
Archīvs XXX

Raksti par latviskām problēmām.
Rakstniecība, Grāmatniecība.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
E.Dunsdorfs: Pareģojums.
D.Sieriņa: Lūcijas Bērziņas literārie darbi.
E.Dunsdorfs: Kārlis Ulmanis literātūrā.
J.Rumberga: Kāpēc es pērku un lasu grāmatas.
B.Jēgers: Latviešu trimdas izdevumu bibliografija.
L.Dunsdorfa: Latviešu trimdas grāmatniecība. 1980 - 1989.
E.Dunsdorfs, E.Silkalns: Dziesmugrāmatas projekts.
E.Dunsdorfs: Recenzijas.
I.Brēdrichs: Recenzenta piezīmes.
A.Plukšs, A.Plukša, E.Jēkabsons: Latviešu sarīkojumi 1988/1989. gadā.
E.Dunsdorfs, A.Plukšs, A.Rubenis: Teātŗa izrādes.
A.Zariņš: Rakstu druvas kopēju organizācijas.
V.Kukainis: Latviešu kaŗavīri grāmatās un presē.
Literārās kopas un pulciņi.
In memoriam.
Papildinājumi un labojumi.
Saturs.

First Previous Next Last