Edgars Dunsdorfs
Archīvs. Satura Sējums.

Raksti par latviskām problēmām.
I-XXX saturs.
{arī fotogrāfijas, portreti, attēli, kartes, diagrammas, notis}
Saturs.
Priekšvārdi.
Atsevišķo sējumu īss apskats.
Atsevišķo sējumu saturs.
Rakstu autoru un viņu darbu alfabētisks rādītājs.
Attēlu autoru un viņu darbu alfabētisks rādītājs.
Portreti (attēlotās personas).
Diagrammas un kartes:
[Latvijas vēsture senatnē.
Sabiedrisko ēku un apmetņu plāni.
Atsevišķi autori.
Latvijas vēsture.
Neatkarības laikā.
Okupācijas laikā.
Trimdā: Kaŗavīri; Organizācijas; Profesijas; Pārtautošanās; Literātūra; Izglītība; Koŗi, teātris, sarīkojumi.]
Faksimili:
[Senākie.
Jaunākie.
Okupācijas laikā.
Trimdā.
Valters Kaminskis - Pareģojums (koŗa dziesma ar pavadījumu).]
Labojumi un papildinājumi.
In memoriam.
Fotoattēli:
[Personas.
Objekti.
Neatkarības laikā ārzemēs.
Rīga.
Latvijā pirms okupācijas.
Latvijas okupācija. Kaŗavīri.
Okupētā Latvija.
Citās zemēs.
Latvieši trimdā: Amerikas savienotajās valstīs [Jaunatne, mūziķi, koŗi, literārās kopas, pensionāri. Sabiedriskie īpašumi.]; Anglijā; Austrālijā; Kanādā; Vācijā; Citur.]

First Previous Next Last