Alfreds Dziļums
Kurzemīte, Sērdienīte

2 eksemplāri
Autentisks romāns par apstākļiem Kurzemē pēc kapitulācijas.
[...]
"Ir piektdiena, 25. marts. Es šo datumu rakstu ar smagu sirdi un lielu bijību. Es šaubos, vai spēšu šo dienu pieminēt ar tādu traģismu, kā tauta to pārdzīvoja. Jo daudzi arī neizturēja, tāpat kā Baigā gada 14. jūnija naktī.
Es gaiši atceros to rītu. Mūsu lielais logs ir atkal aizaudzis ar biezām ledus puķēm. Dienai austot istaba vēl ir krēslaina, bet kamēr es ģērbjos, saullēkts jau ir apgaismojis sārtā spožumā visu austrumu debess malu. Priecājos, ka diena būs skaista. Drīz uzplūdīs upe, izies ledus, ziedēs pureņi. Eju uz kūti ar gaišu prātu un vieglu sirdi."

First Previous Next Last