Alfreds Dziļums
Vakars Uz Ezera

"Pilsētas nomalēs vēl dun reti artilerijas grāvieni, gaisā dūc smago bumbvedēju motori. Citādi ielās guļ paguris klusums. Pie ģimnazijas ēkas mierinoši plīvo sarkanā krusta karogs, tam pretī rāmi viļņo akmeņos iekalts ezeriņš. Sīko viļņu plaukstas jautri rotaļājas ar dūmos aizplīvuroto sauli.
Slimnīcas vārtu sargi mainās bez reglamenta kārtības un sardzes vecākā ziņas. Novārgušie kareivji kūtri nāk un iet, šļukdami pār glumajiem akmeņiem nodilušos zābaku papēžus."

First Previous Next Last