Alfreds Dziļums
Vēja Kaņepe

Romāns.
"No tālienes raugoties, Kalna un Lejas Vēji atgādināja muižu. Ēkas slēpās kuplu vītolu kamolos, vecie dārza koki šūpoja zarus tālu pret dienvidu nogāzi, un krūmiem aizaugušie grāvji aizstiepa nolaidenās sējumu joslas līdz pat Ancānu robežām. Braucot pa vienmuļo lauku ceļu, ļaudis nekautrējās sarunāties skaļās balsīs: "Muiža kas muiža, tikai saimnieka trūkst!""

First Previous Next Last