Alfreds Dziļums
Viršu Druva

Romāns.
"Ūpkalna paegļos iedegās saule, zeltaini atmirdzēja kailā pļava, niknāki sabārās rubeņu gaiļi. Viršu druvas ļaudīm sākās jauna darba diena.
Dūkšupes malā jau strādāja vīri ar baltiem egļu bomjiem. Iedunējās krastmala, novirmoja atvars, lēcošās saules staros ielija sīkas ūdens lāses. Baļķi vispirms ienira dzelmē, tad virs ūdens parādījās tievgalis un brīdi vēlāk, putas kuldams, aprepējušais resgalis. Pavalstīja zvīņainos sānus un aizpeldēja pie citiem, kurus pagaidām neizlaida no atvara šaurumā ieliktais aizsprosts.
"Vajadzēja paņemt zirgu - tālākos kokus vieglāk dabūtu malā," sacīja vecais Viršu saimnieks."

First Previous Next Last