Alfrēds Dziļums
Gaišie Logi

Jaunatnes romāns.
"Ilze palīda zem segas, iegrima čaukstošā salmu maisā, kas bija apklāts ar rupju linu palagu, un bezrūpīgi aizvēra acis. Meitenes locekļus apņēma maigs siltums. Viņa jau laidās snaudā, kad, dobji vaidēdamas, atvērās durvis un krēslainā istabā ienāca māte.
"Šovakar tik vēss - būs salna -"
Salna? Ilze pacēla galvu un, aizdzinusi pirmo miegu, veikli izlēca no gultas.
"Dobēs jau sanākuši gurķi -" un kailām kājām Ilze izsteidzās laukā. Patiesi, jaunajā pavasaŗa zālē jau juta ledainu vēsumu."

First Previous Next Last