Anšlavs Eglītis
Es Nebiju Varonis

Romāns.
Šī grāmata nav ne chronika, ne vēsture, bet brīva fantazija par 2. pasaules kaŗa tematiem.
"Pirms gadiem piecpadsmit es iepazinos ar angļu matrozi, kas Pirmajā pasaules kaŗā Viņa Majestātes flotē bija kreisējis gandrīz visās pasaules jūŗās un piedalījies daudzās slavenās kaujās. Kad lūdzu, lai viņš pastāsta par saviem piedzīvojumiem, vecais matrozis mazliet piesarka un nodūra galvu: kā kurinātājs viņš bija redzējis tikai savas ogļu liekšķeres un atvērtās krāsns zvērojošo muti."

First Previous Next Last