Silvija Ābele
Daugavā Iet Ledus

Romāns.
"Daugavā iet ledus!
Laikraksti par to neraksta, radio neziņo - bet tiklīdz ledus sakustas un sāk slīdēt lejup, to zina visa pilsēta. Rīgai ir kāda noslēpumaina saite ar Daugavu. Varbūt tādēļ, ka lielā upe pilsētas māte: no tās viļņainā vējainā klēpja priekš septiņi simti gadiem izkāpuši Rīgas dibinātāji, mūki un bruņinieki, kas te uzcēluši cietoksni cīņai pret leišu, poļu un maskaviešu sirotājiem. Vēstures notikumi aiztecējuši līdzi platās straumes gausajiem viļņiem, bet pilsēta arvien vēl mīl savu sirmo māmuļu un dzird tās balsi pat miegā."

First Previous Next Last