Anšlavs Eglītis
Lielais Mēmais

Filmu žurnālista piezīmes.
"No visām mākslām un izklaidēšanās veidiem visvairāk apstrīdēta ir filma. Noraidīgu nostāju pret Lielo Mēmo izjutu bērnībā arī savā ģimenē, kas taču bija uzlūkojama par visai brīvdomīgu. Par spīti šai pretkinematografiskai noskaņai iepazinos ar filmu jau agri. Tas notika vēl cara laikos, kad Rīgas ielu krustojumos lepni grozījās ūsaini gordovoji ar gaŗiem, līkiem zobeniem pie sāniem. Skolā es vēl negāju, un, pa ielām staigājot, kāds pieaugušais mani arvien veda pie rokas. Tas mani kaitināja, jo biju pārliecināts, ka tāda aizgādība man jau sen vairs nav vajadzīga. Tuvojos taču savai sestajai dzimšanas dienai."

First Previous Next Last