Anšlavs Eglītis
Malachita Dievs

Romāns.
"Šaura, akmeņaina ēzeļu taka locījās augšup un lejup pa klinšainiem pauguriem. Šur tur starp šķembām auga kaktusi, agāves un cerojās dzelkšņu krūmi, sakaltuši trausli un pārklāti biezu putekļu kārtu. Pa taku, klupdami krizdami, kūņojās divi gājēji, nesdami gaŗā mietā piekārtu nešļavu. Nesamais likās brangi smags, jo miets bija krietni ielīcis."

First Previous Next Last