Anšlavs Eglītis
Mana Banka

Noveles un stāsti.
Mana banka.
Bulīmija.
Ceļgala anatomija.
Pēdējā problēma.
Karina.
Pusnakts balsis.
Sveiciens.
Lidojums saulgriežu naktī.
Brīnums.
Kaķa zaglis.
Krāsotājs.
Zīmes dzīrēs.
Zem zvaigznēm.
Svētku pēcpusdiena.
Karalis Brusubārda.
Kukainītis no dzimtenes.
Ģīmetne.
""Šī te ir mana banka. Tur es turu savus ieguldījumus," lepni paskaidroja savam viesim mājastēvs, vai pareizāki ratu tēvs, vecu, nobrauktu spēkratu īpašnieks, kas veda savu viesi uz dziesmu svētkiem Pasadenā, pa ceļam pamezdams nelielu līkumu pa plato Vilšaira bulvāri. Bija dziesmu svētku piektā un beidzamā diena, lielā koŗu kopkoncerta diena.
Studēdami programmu, abi draugi bija atzinuši kopkoncertu par svarīgāko dziesmu svētku notikumu, ko nekādā ziņā nevarēja laist gaŗām."

First Previous Next Last