Juris Ekmanis
Tehnikas Apskats 132

Saturs.
J.Palieps, Dipl.ing.,B.A.: Lai labas sekmes mūsu "Technikas Apskatam" Latvijā!
J.Stradiņš, Prof.,Dr.habil.chem.; J.Ekmanis, Prof.,Dr.habil.phys.: Žurnāls "Technikas Apskats" gaidīts ierodas Latvijā.
E.Siliņš, Prof.,Dr.habil.phys.: "Aiz saules augstāk ej!". Virs bezapziņas bezdibeņiem.
J.Stradiņš, Prof.,Dr.habil.chem.,Dr.h.c.hist.: Gan igaunim, gan latvietim tik mīļais Tartu vārds. Tartu Universitāte Latvijas zinātnē un kultūrvēsturē.
E.Tomsons, Dr.sc.ing.: Atomelektrostaciju gredzens ap Latviju.
A.Balklavs, Prof.,Dr.phys.: Latvijas astronomija jau ir Eiropā un pasaulē. Astronomija kā neatņemama sastāvdaļa attīstītā valstī.
V.Skujiņa, akadēmiķe,Dr.habil.philol.: Noturīgais un mainīgais latviešu valodas tehnisko zinātņu terminoloģijā.
I.Grosvalds, Dr.sc.ing.: Rīga Politehniskā institūta audzēkņi - Latvijas valsts un inteliģences veidotāji.
Zinātniski apskati:
P.Mente, Ph.D.: Par gumijas dabisko elastīgumu.
A.Ribovskis, Dipl.ing.: Par trijām "Rīgas" teorēmām.
Informācija:
Par Latvijas zinātņu akadēmijas jauno vadību, Senātu un Uzraudzības padomi, Ārzemju nodaļu un LZA vārdbalvu laureātiem.
In Memoriam:
Latvijas zinātņu akadēmijas goda locekles Dr.Magdas Štaudingeres-Voitas piemiņai.
Arvīds Bernups (31.12.1910.-20.03.1997.)
Māris Jansons (02.08.1936.-18.09.1997.)

Maksājumi. Mūsu abonenti.

First Previous Next Last