Ādolfs Erss
Kalnieši

Ādolfs Erss ir ass dzīves īstenības vērotājs, kam nav sveši romantiski sapņi. Ar stāstītāja rotaļīgu vieglumu viņš stāsta par dzīves kungirm un dzīves kalpiem, par viņu cīņām un dēku kāri.
Kalnieši, šis Ersa stāstu un noveļu krājums, ievadīts ar rakstnieka nopietno, dokumentāro stāstu Kalnieši, kur rakstnieks saspriegtā formā drāmatiski attēlo mūsu tautas likteņa gaitas baigajā 1941. gadā. Viņš rāda piecu zemnieku māju puduri Vidzemes augstienē, paceldams viņu dzīvi it kā simboliskā, visas latviešu tautas likteņa attēlojumā. Kalnieši ir gadu simtos pastāvējušas latviešu sētas; viņu siltās ligzdas, pildījušas laukus un pilsētas ar krietnām darba rokām. Erss rāda, kā sveša tauta varas kārē aizposta un grib iznīcināt šo dzīvības avotu - zemnieku māju.
Pārējās šā krājuma noveles ir it kā pa Latvijas ārēm izklīdušo kalniešu atvašu sasaukšanās dzīves rūpēs un priekā; tajās gaiši uzdzirkst Ādolfa Ersa labsirdīgais humors.

First Previous Next Last