Ādolfs Erss
Lauku Varoņi

Lauku varoņi ir Ādolfa Ersa stāstu grāmata, kas savās lapaspusēs parāda ne tikai latviešu vīrus un sievas viņu priekos un bēdas, bet tajā tverti ari daudzi Vidzemes vidienas tīri vēsturiski un laikmetīgi notikumi un pārvērtības, kas šos stāstus padara par mūsu tautas dzīves vēstures spoguli.
Arī pats autors stāstā "Naids" to apliecina saviem vārdiem: "Es, savā atturīgajā vēstījumā, turējos tikai pie patiesiem notikumiem un neiedrošinādamies reālā dzīves nozarē meklēt vietu fantāzijai, lopu sugu cīņai novēlu visracionālākos panākumus, kas vēl briest laika klēpī."
Ersa valoda ir gleznaina un bagāta skaistiem salīdzinājumiem: "Vakaros, sametoties krēslai, pa iesalu līdz ceļiem bradāja senču veļi. Iesala smaržā viņi atcerējās vēja šūpotos miežu laukus un medaino puķu prieku, kas ieskanas dzīvās sirdīs pie dzīru galda, kā zvans zaļā baznīcas tornī."
Reizēm gan šī valoda ir asa satīra: "Novada zemes platība bija devīga un savus ļaudis baroja kā laba cūka sivēnus, kamēr galveniešu šaurajā strēmelē mājas bija saspiedušas kā uz laipas un pārticība te ietecēja kā pa izkaltuša spaiņa šķirbu."
Šis grāmatas stāstu vairākumam galvenais temats ir mīlestības motīvs, kas vienmēr ir bijis un būs mūžīgi jauns un intriģējošs.

First Previous Next Last