nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

NMS bibliotēkas aktualitātes


31.01.2007 Daiļliteratūras bibliotēkā pievienota Selmas Lāgrlēvas grāmata "Gēstas Berlinga sāga". Matemātikas bibliotēkā pievienoti vairāku starptautisku konferenču referātu apkopojumi, kurus var paturēt sev, ja tiem atnāk pakaļ uz LU NMS.
1.12.2006. Matemātikas bibliotēkā pievienotas 3 grāmatas, kas par velti iegūstamas savā īpašumā, ierodoties uz LU NMS:
  • Vektori. 1.daļa (117 lpp. latviešu val.);
  • R.Kašuba "What to do when you don't know what to do?" (129 lpp. angļu val.);
  • M.Lehtinen "The Nordic Mathematic
    31.08.2006. Izveidota matemātikas grāmatu bibliotēka; daļa no šīm grāmatām saņemama par brīvu uz visiem laikiem. al Competition 1987 - 2006. Problems and Solutions" (101 lpp. angļu val.).
     
  • LU NMS