nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

NMS matemātikas grāmatu katalogs

Zemāk izlasāms matemātikas grāmatu saraksts, kuras iespējams bez maksas paņemt lasīšanai gan uz vietas LU NMS, gan lasīšanai mājās. Atsevišķas grāmatas (pie tām rindas beigu daļā redzama zvaigznīte *) ir bez maksas paņemamas personīgā lietošanā uz visiem laikiem. Turklāt dažas no tām (atzīmētas ar ***) viens cilvēks var ņemt arī vairāk nekā 1 eksemplāru. Grāmatas varam arī nosūtīt ar pēcapmaksu uz Jūsu norādīto adresi.

Šīs grāmatas izdotas pamatā ar LU NMS iniciatīvu vai arī savulaik iegādātas olimpiāžu laureātu apbalvošanai. Tās lielākoties paredzētas padziļinātai elementārās matemātikas apgūšanai 5.-12.klašu skolēniem.

Kolonnā "Val" ar LV, RU, EN, LT apzīmēta valoda, kādā ir grāmata, attiecīgi, latviešu, krievu, angļu vai lietuviešu.

Papildus šeit minētajai informācijai ar grāmatu anotācijām var iepazīties MS Excel failā: NMS_mat_gramatas.xls.

Elektroniski brīvi pieejamas grāmatas lejuplādēšanai var atrast, uzklikšķinot uz rindas beigās esošo burtu kombināciju www. Ja ar šiem failiem ir kādas neskaidrības, vispirms iepazīstieties ar aprakstu elektroniskajā katalogā: NMS_mat_gramatas.xls. Ja joprojām ir neskaidrības, jautājiet: nms@lu.lv!
 


Nosaukums Autora(u) uzvārds(i) Autora(u) vārds(i) Izd.gads Lpp Val
"Profesora Cipariņa kluba" uzdevumi un atrisinājumi 1999.-2006.gadā Andžāns / Bērziņa / Johannessons Agnis / Inese / Benedikts 2006 214 LV *** www
Algebra. Lekciju kurss Bērziņš Aivars 2001 81 LV www
Ārzemju matemātikas olimpiādes Autoru kolektīvs 1987 415 RU
Automātu kontrole un diagnostika Lorencs Aivars 1993 243 LV *
Daudzdimensionālā statistiskā analīze Lorencs Aivars 2002 86 LV www
Diferenciāļi palīdz ģeometrijai Ščerbakovs / Pičurins R. / L. 1982 192 RU
Dirichlet Principle. Part I Andžāns / Johannesson Agnis / Benedikt 2005 81 EN *
Dirichlet Principle. Part II Andžāns / Johannesson Agnis / Benedikt 2005 69 EN *
Dirihlē princips. Teorija, piemēri, uzdevumi Autoru kolektīvs 1994 74 LV ***
Ekstrēmu uzdevumi, I daļa Cibulis Andrejs 2003 104 LV * www
Ekstrēmu uzdevumi, II daļa Cibulis Andrejs 2006 102 LV *** www
Ekstrēmu uzdevumi, III-V daļa Cibulis Andrejs 2002 LV nav izdota www
Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes Vasiļevska / Ramāna Aija / Līga 1997 66 LV www
Elementārā matemātika no augstākās matemātikas viedokļa. Aritmētika. Algeba. Analīze. I daļa. Kleins Feliks 1987 431 RU *
Elementārā matemātika no augstākās matemātikas viedokļa. Ģeometrija. II daļa. Kleins Feliks 1987 416 RU *
Elementārās matemātikas izvēlētas nodaļas Ivanovs O. 1995 224 RU
Funkcionālanalīze Cīrulis Teodors 2002 149 LV www
Gēdeļa teorēma par nepilnību. Uspenskis B.A. 1982 111 RU *
Ģeometrija 7.-9. klasei. II daļa. Trijstūri. Andžāns / Falkenšteine / Grava Agnis / Elīna / Alfrēds 1994 156 LV
Ģeometrija 7.-9. klasei. III daļa. Riņķis. Andžāns / Falkenšteine / Grava Agnis / Elīna / Alfrēds 1994 156 LV www
Ģeometrija 7.-9. klasei. IV daļa. Četrstūri. Andžāns / Falkenšteine / Grava Agnis / Elīna / Alfrēds 1994 156 LV www
Ģeometrija 7.-9. klasei. V daļa. , Laukumi. 1., 2. paragr. Andžāns / Falkenšteine / Grava Agnis / Elīna / Alfrēds 1994 156 LV
Ģeometrija 7.-9. klasei. V daļa. , Laukumi. 4. paragr. Andžāns / Falkenšteine / Grava Agnis / Elīna / Alfrēds 1994 156 LV
Ievads Ramseja teorijā Grehems Ronalds 1984 96 RU *
Informātika. I.daļa. Ievads datorikā Autoru kolektīvs 1993 78 LV *
Invariantu metode. I daļa. Invarianti procesos. Reihenova / Andžāns / Ramāna / Johannesons Austra / Agnis / Līga / Benedikts 1997 75 LV www
Kombinatorikas elementi Ježovs / Skorohods / Jadrenko Igors / Anatolijs / Mihails 1977 80 RU
Kompleksā mainīgā funkciju teorija. I daļa Cīrulis / Cīrule Teodors / Dace 2003 156 LV www
Kompleksā mainīgā funkciju teorija. II daļa Cīrulis / Cīrule Teodors / Dace 2003 166 LV www
L - kopas un L - vērtīgas struktūras Šostaks Aleksandrs 2003 194 LV www
Latvijas atklāto matemātikas olimpiāžu uzdevumi un atrisinājumi Andžāns / Bērziņš Agnis / Aivars 1998 222 LV www
Latvijas informātikas olimpiāžu uzdevumi Andžāns / Kalējs / Opmanis Agnis / Arnis / Mārtiņš 1996 60 LV ***
Matemātika. Noteiktības zaudējums. Klains Moriss 1984 445 RU
Matemātikas olimpiāžu minimums Andžāns / Boze / Vaderlinds A. / I. / P. 1995 59 LV *
Matemātikas sacensības 4.-9. klasēm. Uzdevumi un atrisinājumi 2005./2006. m.g. Autoru kolektīvs 2006 88 LV *** www
Matemātikas sacensības 5.-8. klasēm 1993./94. m.g. Andžāns / France / Ramāna Agnis / Inga / Līga 2001 65 LV * www
Matemātikas sacensības 5.-9. klasēm 1999./2000. m.g. Andžāns / Čerāne / Ramāna Agnis / Aelita / Līga 2001 73 LV *** www
Matemātikas sacensības 9.-12. klasēm 1993./94. m.g. Andžāns / Ambainis / France Agnis / Andris / Inga 2001 90 LV * www
Matemātikas sacensības 9.-12. klasēm 1994./95. m.g. Andžāns / Kluša Agnis / Julita 2001 70 LV * www
Matemātiskās fizikas vienādojumi. Pamatjautājumi. Buiķis Andris 2003 57 LV www
Matemātiski raibumiņi Taimiņa Daina 1995 47 LV ***
Mathematical Problems for Junior Students Andžāns Agnis 1993 60 EN ***
Nestandarta uzdevumi matemātikā 5.-9. klasei. I daļa. Andžāns Agnis 1994 44 LV *
Nestandarta uzdevumi matemātikā 5.-9. klasei. II daļa. Andžāns / Eglīte / Lomanovska Agnis / Laine / Kristīne 1996 66 LV *
Nevienādību pierādīšanas metodes Autoru kolektīvs 1997 183 LV * www
No Penrouza mozaīkām līdz drošam šifram Gardners Martins 1993 416 RU
Optimizācijas metodes Raitums Uldis 2002 83 LV www
Par automātu satikšanās varbūtību labirintos Andžāns Agnis 1987 22 RU *
Pentamino I daļa Cibulis Andrejs 2001 95 LV * www
Pentamino II daļa Cibulis Andrejs 2001 106 LV * www
Personālie datori. Angļu - latviešu - krievu skaidrojošā vārdnīca Autoru kolektīvs 1998 250 LKA
Praktikums elementārajā skaitļu teorijā Bērziņš Aivars 1994 46 LV www
Praktikums vienādojumu sistēmu risināšanā Andrejeva-Andersone / Andžāns / Ramāna Anita / Agnis / Līga 1997 80 LV www
Profesora Cipariņa kluba uzdevumi un atrisinājumi Andžāns / Seile / Zvirbule Agnis / Mārīte / Zaiga 2000 0 LV
Profesora Cipariņa kluba uzdevumi. I daļa. (1991./92. m.g.) Andžāns / Zvirbule Agnis / Zaiga 1994 44 LV ***
Statistisku datu ieguve un analīze Lorencs Aivars 2003 60 LV www
The Nordic Mathematical Competition 1987 - 2006. Problems and Solutions Lehtinen Matti 2006 101 EN ***
Trijstūru ģeometrija Fogels / Lejnieks E. / E. 1993 94 LV
Trijstūru ģeometrija Fogels / Lejnieks E. / E. 2001 59 LV *** www
Uzdevumi ārpusstundu darbam sākumskolā skolēnu matemātisko spēju attīstības veicināšanai Saulīte Inita 2002 83 LV * www
Vai vari atrisināt? Algebra. Andžāns / Markusa Agnis / Ilze 1996 151 LV *
Vajag varēt. 7. klase. II daļa Razma, Andžāns I. / A. 1993 135 LV
Vajag varēt. 7. klase. III daļa Razma, Andžāns I. / A. 1993 108 LV www (IV daļai)
Vārdnīca varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā. Autoru kolektīvs 1985 640 RU
Vektori. 1.daļa Andžāns / Ramāna / Johannessons Agnis / Līga / Benedikts 2006 117 LV *** www
Vidējās vērtības metode Autoru kolektīvs 1996 231 LV *** www
Virknes Buls Jānis 1994 55 LV ***
Vissavienības matemātikas olimpiāžu uzdevumi Vasiļjevs / Jegorovs N. / A. 1988 287 RU **
What to do when you don't know what to do? Kašuba Romualds 2006 129 EN ***
Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students Autoru kolektīvs 2002 130 EN ***
Referātu apkopojums. LatSTE 2004 Autoru kolektīvs 2004 195 LV *
Referātu apkopojums. LatSTE 2005 Autoru kolektīvs 2005 92 LV *
Proceedings ICME 10, DG 16, 2004 Autoru kolektīvs 2004 42 EN ***
Proceedings, ICME 10, TSG 4, 2004 Autoru kolektīvs 2002 206 EN ***
What to do when you don't know what to do? Part II Kašuba Romualds 2007 166 EN
Ekstrēmu uzdevumi, I daļa, 2. izdevums Cibulis Andrejs 2007 108 LV * www
Jaunajam matematikui 1 Autoru kolektīvs 2001 125 LT
Jaunajam matematikui 1 Autoru kolektīvs 2002 136 LT
Baltic Way 2006 Rasmus Villemoes 2007 100 EN www
Matemātikas sacensības 4.-9. klasēm. Uzdevumi un atrisinājumi 2006./2007. m.g. Autoru kolektīvs 2007 102 LV *
Matemātikas sacensības 9.-12. klasēm 2005./2006. m.g. Autoru kolektīvs 2007 90 LV *
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Proceedings of the 8th International Conference Autoru kolektīvs 2007 263 LV * www
Matemātikas mini enciklopēdija Andžāns / Detlovs Agnis / Vilnis 2007 80 LV *
Matemātikas olimpiādes "Rīga-Viļņa-Tallina­" Andžāns / Mežecka / Johannessons Agnis / Diāna / Denedikts 2008 88 LV *
Events in mathenatics Lehtinen Matti 2008 120 EN *
Events in mathematics Lehtinen Matti 2009 139 EN *
Matemātikas sacensības 9.-12. klasēm 2007./2008. mācību gadā Andžāns / Kondratjeva/ Johannessons Agnis / Inguna / Denedikts 2009 72 LV *
Matemātikas sacensības 9.-12. klasēm 2008./2009. mācību gadā Andžāns / Freija/ Johannessons Agnis / Laura / Denedikts 2009 99 LV *
Pentamino maģiskās konstantes un dvīnītes Cibulis Andrejs 2009 68 LV *
Kas ir matemātiks pierādījums? 1. daļa Čerāns Kārlis 2009 78 LV *
Matemātikas sacensības 4.-9. klasēm uzdevumi un atrisinājumi 2008./2009. mācību gadā Autoru kolektīvs 2009 127 LV *
Once upon a time I saw a puzzle part I Kašuba Romualdas 2008 59 EN *
Once upon a time I saw a puzzle part II Kašuba Romualdas 2008 67 EN *
Once upon a time I saw a puzzle part III Kašuba Romualdas 2009 88 EN *
"Profesora cipariņa klubs" uzdevumi un atrisinājumi 1984. - 1986. gadā Autoru kolektīvs 2009 84 LV *
Jauno matemātiķu konkurss 1993. - 2000. gados Bonka / Krauze / Seile Dace / Sandra / Mārīte 2009 113 LV *
Latvijas 26. - 32. atklātās matemātikas olimpiādes 9. - 12. klases Andžāns / Škuškovnika / Johannessons Agnis / Zane / Benedikts 2008 112 LV *
Sagatavošanās olimpiādes matemātikā 4. - 9. klasēm Andžāns / Daļecka / Johannessons Agnis / Maruta / Benedikts 2008 108 LV *