nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neperiodiskie izdevumi

Nr. p.k. Nosaukums Autors/redaktors: Uzvārds Autors/redaktors: Vārds Izdošanas gads Izdevniecība Izdošanas vieta Lappušu skaits
240 Darbs Un Devums     1998. Toronto Latviešu Biedrība   451
79 Dzimtenei Atrautie     1979. Apgāds Gauja   318
63 Latviešu Tautas Teikas. Vēsturiskās Teikas     1988. Zinātne   461
91 Latvju Raksti. III. Bārta, Rucava, Nīca     1973. A. Ozoliņa Apgāds   0
58 Saullēkti     1977. Liesma Rīga 446
185 Skumju Druva     1977. Liesma Rīga 334
61 Gaismas Pils   Auseklis 1975. Liesma Rīga 166
293 Daugavā Iet Ledus Ābele Silvija 1960. Grāmatu draugs   365
42 Ievainots Zelts Aistara Zinta 1985. Grāmatu draugs   150
87 Savā Zemē Aistars Ernests 1978. Grāmatu draugs   308
331 Sešpadsmit Gadi Sibirijā Aizupe Rasma 1974. Apgāds Alta Toronto 303
229 Dzīves Vārtos Akuraters Jānis 1960. Tilta apgāds 284
182 Kalpa Zēna Vasara Akuraters Jānis 1956. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 93
143 Ugunīgie Ziedi Akuraters Jānis 1957. Tilta apgāds   256
234 Aiz Laika Straumes Akurāters Jānis 1970. Tilta apgāds   222
302 Gadu Gaitā Alksnis / Briedis Imants / Jānis 1988. Toronto Latviešu Biedrība   221
162 Cilvēka Bērns Dite Andersens Nekse Martins 1960. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 660
59 Bagāti Radi Apsītis Jēkabs 1946. Fišbachas latviešu komitejas literātūras apgāds Fišbacha 94
80 Serafima Spārni Ardenss Edgars 1967. Tilta apgāds   334
202 Mīlas Lemti Likteņi Arnis Arnis 1965. Tilta apgāds   144
203 Pušelnieki Austriņš Antons 1963. Tilta apgāds   197
95 Silent Churches Babris Peter J. 1978. Research Publishers Arlington Heights, Illinois 531
314 Barbaru Triumfs Balts Alfreds       174
272 Krišjānis Barons. Dzīve Un Darbi. Baumanis Arturs 1984. Grāmatu draugs   432
85 Ar Klauna Acīm Bells Heinrichs 1972. Grāmatu draugs   223
477 Latviešu Padomju Akvarelis Bēms Romis 1961. Latvijas Valsts Izdevniecība   154
215 Nekas Nav Aizmirst Bērziņa Aina 1995. Gaujas Apgāds   307
340 Kad Mēs Jauni Bijām Bičolis Jānis 1972. Grāmatu draugs   237
98 Saki Tā, Kā Tas Ir Biezais Haralds 1986. Gaujas Apgāds   273
145 Pelēkā Akmens Stāsti Birznieks-Upītis Ernests 1955. Latvijas Valsts izdevniecība   47
284 Tavs Laiks Virs Zemes Bobergs Vilhelms 1964. Grāmatu draugs   239
294 Gaismai Austot Briedis / Alksnis Jānis / Imants 1993. Toronto Latviešu Biedrība   312
377 Dzelzs Dūre Brigadere Anna 1968. Tilta apgāds   175
474 Laikmetu Maiņā II Cielēns Fēlikss 1963. Memento Lidingö 510
475 Laikmetu Maiņā III Cielēns Fēlikss 1964. Memento Lidingö 444
176 Sporta Smaids Čika / Šmits Vilis / Arnolds 1961. Sporta Apskats Toronto 208
69 Gēkāboli Čuibe Mirdza 1981. Grāmatu draugs   259
89 Torņu Un Drupu Bezdelīgas Čuibe Mirdza 1975. Ziemeļblāzma   223
337 Strandējušo Sala Dangavs Tālivaldis 1967. Apgāds Daugavas Vanags Toronto 599
125 Noveles de Mopasans Gijs 1956. Latvijas Valsts izdevniecība Rīga 408
248 Liesma Deglavs Augusts 1970. Tilta apgāds   191
7 Rīga. Patrioti Deglavs Augusts 1947. Apgāds Tēvzeme Hanava 243
31 Zeltenīte Deglavs Augusts 1968. Tilta apgāds   272
4 Kamēliju Dāma Dimā Aleksandrs 1957. Tilta apgāds   224
127 Dziednieks Dolenga-Mostovičs Tadeušs 1994. Vaga   319
155 ES - no viņpasaules Dreimanis Zigurds 1992. Izdevējfirma Verdikts Rīga 96
348 Juvikas Ļaudis I Dūns Olavs   Grāmatu draugs   339
52 Juvikas Ļaudis II Dūns Olavs   Grāmatu draugs   309
50 Juvikas Ļaudis III Dūns Olavs   Grāmatu draugs   362
332 Aizaugušās Drupas Dziļums Alfreds 1968. Grāmatu draugs   256
181 Aklā Ezera Velns Dziļums Alfreds 1965. Grāmatu draugs   368
106 Celmenieki Dziļums Alfreds 1969. Grāmatu draugs   288
178 Gaidi Mani! Dziļums Alfreds 1975. Grāmatu draugs   240
108 Kurzemes Sirds Vēl Dzīva Dziļums Alfreds 1973. Grāmatu draugs   318
134 Kurzemīte, Sērdienīte Dziļums Alfreds 1976. Grāmatu draugs   281
290 Vakars Uz Ezera Dziļums Alfreds   Daugava   157
208 Vēja Kaņepe Dziļums Alfreds 1982. Grāmatu draugs   251
336 Viršu Druva Dziļums Alfreds 1979. Grāmatu draugs   276
328 Gaišie Logi Dziļums Alfrēds 1985. Gaujas Apgāds   250
210 Saplēstā Krūze Dziļums Alfrēds 1990. Liesma Rīga 431
346 Ciemiņš No Dzimtenes Eglītis Anšlavs 1992. Amber Printers And Publishers Limited   224
37 Cilvēks Mežā Eglītis Anšlavs 1970. Grāmatu draugs   346
273 Es Nebiju Varonis Eglītis Anšlavs 1984. Grāmatu draugs   318
192 Ilze Eglītis Anšlavs 1959. Grāmatu draugs   349
217 Kas Izpostīja Latvisko Stūrīti? Eglītis Anšlavs 1977. Grāmatu draugs   309
283 Lielais Mēmais Eglītis Anšlavs 1972. Grāmatu draugs   334
141 Malachita Dievs Eglītis Anšlavs 1961. Grāmatu draugs   464
282 Mana Banka Eglītis Anšlavs 1982. Grāmatu draugs   311
102 Pēdējais Mohikānis Eglītis Anšlavs 1969. Grāmatu draugs   313
271 Pēdējais Raidījums Eglītis Anšlavs 1963. Grāmatu draugs   349
47 Tiesa Nāk Eglītis Anšlavs 1967. Grāmatu draugs   235
21 Vai Te Var Dabūt Alu? Eglītis Anšlavs 1961. Grāmatu draugs   320
36 Kalnieši Erss Ādolfs 1955. Tilta apgāds   286
230 Lauku Varoņi Erss Ādolfs 1973. Tilta apgāds   221
251 Satirs Un Krusts Erss Ādolfs 1970. Tilta apgāds   223
173 Pēdējais Brauciens Evensmu Sigurds 1964. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 315
13 Sarkanā Lillija Franss Anatols 1959. Tilta apgāds   320
68 Latvju Virsnieks Nr.35473 Gabris Roberts 1990. Karogs Rīga 256
46 Rītausmā Gailīte Angelika 1968. Apgāds Daugavas Vanags Toronto 110
167 The Impossible Adventure Gheerbrant Alain 1953. Victor Gollancz LTD London 390
74 Ēnas Dzeltenā Stiklā Grebzde Irma 1967. Grāmatu draugs   192
123 Meitene Un Puķe Grebzde Irma 1971. Grāmatu draugs   288
213 Ragana Grebzde Irma 1951. Latvju Grāmata   173
122 Sējējs Izgāja Sēt Grebzde Irma 1976. Grāmatu draugs   173
128 Ziedi Mana Vasara Grebzde Irma 1980. Grāmatu draugs   230
138 Dvēseļu Putenis I Grīns Aleksandrs 1958. Tilta apgāds   328
241 Dvēseļu Putenis II Grīns Aleksandrs 1957. Tilta apgāds   319
139 Dvēseļu Putenis III Grīns Aleksandrs 1957. Tilta apgāds   288
99 Saderinātie I.Daļa - Pelēkais jātnieks Grīns Aleksandrs 1949. Jaunā Vārda apgāds   208
100 Saderinātie II.Daļa - Sarkanais jātnieks Grīns Aleksandrs 1949. Jaunā Vārda apgāds   256
101 Saderinātie III.Daļa - Melnais jātnieks Grīns Aleksandrs 1949. Jaunā Vārda apgāds   270
115 Tobago Grīns Aleksandrs 1951. Tilta apgāds   238
45 Trīs Vanagi Grīns Aleksandrs 1974. Grāmatu draugs   200
49 Zemes Atjaunotāji. I.Daļa - Meža Bērni Grīns Aleksandrs 1948. Jaunā Vārda Apgāds   230
335 Zemes Atjaunotāji. II.Daļa - Atdzimusi cilts Grīns Aleksandrs 1948. Jaunā Vārda Apgāds   444
310 Par Ko Pasaule Klusē Grodnis Jāzeps   Autora izdevums   351
313 Ar Diviem Punktiem Teikums Nebeidzas Gubiņa Indra 1974. Grāmatu draugs   208
243 Dzilnas Dziesma Gubiņa Indra 1990. Amber Printers And Publishers Limited   208
317 Sidrabkāzas Gubiņa Indra 1980. Grāmatu draugs   205
144 Uz Vienpadsmito Stāvu Gubiņa Indra 1983. Grāmatu draugs   184
121 Sekot Kristum Gulbis Osvalds 1981. Lelba Apgāds   234
51 Bjerndāles Mantojums Gulbransens T. 1955. Apgāds Liesma Oldenburga 216
22 Un Mūža Meži Šalc Gulbransens Trigve 1949. Jaunā Vārda Apgāds   244
56 Tas Sākās Jāņu Naktī Gulvogs Olavs 1960. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 322
20 Pakāpies Tornī! 1. Daļa Ģērmanis Uldis 1987. Grāmatu draugs   400
347 Tā Lieta Pati Nekritīs Ģērmanis Uldis 1971. Grāmatu draugs   138
169 Tālu Tālumā, Lielā Plašumā Ģērmanis Uldis 1977. Grāmatu draugs   293
23 Zili Stikli, Zaļi Ledi Ģērmanis Uldis 1968. Grāmatu draugs   318
170 Četrrindes Haijams Omārs 1971. Liesma Rīga  
318 Augusts Pasaules Apbraucējs Hamsuns Knuts 1953. Grāmatu draugs   317
219 Izlase I Hamsuns Knuts 1976. Liesma Rīga 431
193 Izlase II Hamsuns Knuts 1976. Liesma Rīga 459
18 Loks Noslēdzies Hamsuns Knuts 1977. Grāmatu draugs   281
186 Brašā Kareivja Šveika Piedzīvojumi I Hašeks Jaroslavs 1954. Salas apgāds   183
244 Aku-Aku Heijerdāls Turs 1959. Latvijas Valsts Izdevniecība   316
245 "Ra" Heijerdāls Tūrs 1974. Zinātne Rīga 316
187 Satikšanās Pie Robežstaba Hols Sigurds 1969. Liesma Rīga 438
304 Tuksneša Priesteris Hornborgs Haralds   Grāmatu draugs   224
15 Guntis Un Daila Ieviņš Kārlis 1956. Daugava   225
9 Divas Jakas Un Taksido Janelsiņa Veronika 1982. Grāmatu draugs   286
220 Nozagtais Eņģelis Janelsiņa Viktorija 1984. Grāmatu draugs   231
86 Balsis Aiz Tumsas Janovskis Gunars 1972. Grāmatu draugs   302
75 Dziesma Mežam Janovskis Gunars 1969. Grāmatu draugs   203
246 Novakare Janovskis Gunars 1980. Grāmatu draugs   192
82 Pie Tornas Janovskis Gunars 1966. Ziemeļblāzma   296
117 Rolands Janovskis Gunars 1971. Grāmatu draugs   187
29 Svešumā Janovskis Gunars 1966. Grāmatu draugs   256
28 Un Kas Par To Janovskis Gunars 1978. Grāmatu draugs   349
225 (Gunārs Janovskis) Stāsta Janovskis Gunārs 1985. Grāmatu draugs   231
40 Ļaudis Pie Jūras Janovskis Gunārs 1987. Grāmatu draugs   378
263 Dzimtene I Janševskis Jēkabs 1969. Tilta apgāds   350
264 Dzimtene II Janševskis Jēkabs 1970. Tilta apgāds   301
265 Dzimtene III Janševskis Jēkabs 1969. Tilta apgāds   301
266 Dzimtene IV Janševskis Jēkabs 1971. Tilta apgāds   285
375 Dzimtene V Janševskis Jēkabs 1972. Tilta apgāds   285
267 Dzimtene VI Janševskis Jēkabs 1972. Tilta apgāds   270
268 Dzimtene VII Janševskis Jēkabs 1973. Tilta apgāds   285
228 Dzimtene VIII Janševskis Jēkabs 1974. Tilta apgāds   222
372 Līgava I Janševskis Jēkabs 1968. Tilta apgāds   252
373 Līgava II Janševskis Jēkabs 1969. Tilta apgāds   332
374 Līgava III Janševskis Jēkabs 1969. Tilta apgāds   318
237 Līgava IV Janševskis Jēkabs 1970. Tilta apgāds   270
163 Mana Pulka Kauju Gaitas Janums Vilis 1953. Autora izdevums   293
164 Laikmeta Liecības 10 Gadi Jāņsons Ulafs 1988. Memento Stokholma 304
62 Augšzemnieki Jaunsudrabiņš Jānis 1946. Apgāds Selga Kemptene 154
188 Bez Dzimtenes Jaunsudrabiņš Jānis   Grēvenes Latviešu Grupa   79
303 Kam Dāvanas, Tas Nestāv Dīkā Jaunsudrabiņš Jānis 1980. Grāmatu draugs   278
30 Mainīgā Mānīgā Dzīve Jēger-Freimane Paula 1973. Grāmatu draugs   318
259 Mūsu Dzimtā Zeme Jēkabsons Kārlis 1955. Tilta apgāds   256
216 Reprodukcijas Junkers Aleksandrs 1958. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 95
195 Dzintarzeme Kaija Ivande 1963. Tilta apgāds   304
24 Sfinga Kaija Ivande 1957. Tilta apgāds   318
250 Sfinga Kaija Ivande 1957. Tilta apgāds   318
38 Nemiera Sirdis Kaijaks Vladimirs 1970. Tilta apgāds   253
257 Profesora Kundzes Kalējs Oskars 1960. Tilta apgāds   229
177 Starp Divām Jāņu Naktīm Kalme Egils 1967. Grāmatu draugs   190
269 Pali Kāpj Kalnietis Vilis 1989. Gaujas Apgāds   271
113 Laipu Licēji Kalniņš Nikolajs 1966. Grāmatu draugs   414
295 Linu Dvielis Kalniņš Pēteris 1977. Autora izdevums   314
292 Barbarossa Karells Pauls 1964. Grāmatu draugs   639
147 Sadedzinātā Zeme Karells Pauls 1967. Grāmatu draugs   512
55 Kurzeme 1.Daļa Kārkliņš Valdemārs 1964. Grāmatu draugs   175
5 Romantiski Iemesli Kārkliņš Valdemārs 1962. Grāmatu draugs   470
204 Vēstule No Dzimtenes Kārkliņš Valdemārs 1983. Grāmatu draugs   367
83 Zelta Zvans Kārkliņš Valdemārs 1960. Grāmatu draugs   448
39 Izjurieši 1.Grāmata Kaudzīte Reinis 1971. Tilta apgāds   208
16 Baltic States.A Study Of Their Origin And National Development Their Seizure And Incorporation Into U.S.S.R Kavass / Sprudzs Igor I. / Adolph 1972. Williams.Hein&co.,inc. Buffalo, New York 537
137 Kas Notiek Baltijā? Kings Andres 1974. Grāmatu draugs   253
81 Kad Lielgabali Klusē Kiršteins Dzintars 1966. Grāmatu draugs   334
341 Dāvātās Dvēseles Klīdzējs Jānis 1986. Grāmatu Draugs   514
70 Dzīvīte, Dzīvīte, Šūpojos Tevī Klīdzējs Jānis 1979. Grāmatu draugs   354
180 Jaunieši Klīdzējs Jānis 1962. Grāmatu draugs   262
17 Sniegi Klīdzējs Jānis 1963. Grāmatu draugs   256
211 Dārzniece Kociņa Elvira 1940. Apgādniecība A.Gulbis Rīga 132
76 Eiropas Vārtos Kociņa Elvīra 1981. Grāmatu draugs   420
129 Pasaules Dalīšana Konte Arturs 1966. Grāmatu draugs   334
198 Divi Mūži Kore Elga 1964. Tilta apgāds   176
376 Jāņu Vainags Kore Elga 1962. Tilta apgāds   259
166 Gauru Gaiļi Kovaļevska Margarita 1963. Grāmatu draugs   287
84 Posta Puķe Kovaļevska Margarita 1962. Grāmatu draugs   252
44 Aizmirstais Ciems Krēgers Teodors 1991. Latvijas Grāmata Rīga 362
231 Nu Ardievu, Vidzemīte Kreicers Hermanis 1969. Tilta apgāds   318
77 Aiztecējuši Ūdeņi Dzirnas Negriež Krūka Tonija 1973. Apgāds Daugavas Vanags Toronto 180
119 Rīgas Ieviņa Krūka Tonija 1985. Daugavas Vanagu Apgāds   176
142 Uniforma Krūka Tonija 1970. Apgāds Daugavas Vanags Toronto 271
149 Izlase Kuprins Aleksandrs 1955. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 595
247 Mantojums Ķezberis Kārlis 1971. Tilta apgāds   221
221 Alkazars Ķezbers Kārlis 1979. Grāmatu draugs   213
168 Dēkaiņi Un Mīlētāji Ķezbers Kārlis 1988. Grāmatu draugs   235
165 Mana Roma un Meka Ķezbers Kārlis 1976. Grāmatu draugs   166
222 Skabarža Nams Ķezbers Kārlis 1983. Grāmatu draugs   226
342 Ķīvīte Lācis Osvalds 1968. Tilta apgāds   270
66 Gēsta Berlings Lagerlefa Zelma 1957. Latvijas Valsts izdevniecība   382
71 Lēvenšelda Gredzens,Šarlote Lēvenšelde,Anna Sverda Lāgerlēva Selma 1975. Liesma Rīga 539
71 Gēstas Berlinga sāga Lāgerlēva Selma 2006. Atēna Rīga 539
88 Kāvu Blāzmā Lāms Visvaldis 1989. Liesma Rīga 479
258 Ceļa Galā Lazdiņa Sandra 1963. Tilta apgāds   256
136 Vilkaču Mantiniece Leimane Ilona 1990. Liesma Rīga 174
311 Janka Mūzikants Lesiņš Knuts 1971. Grāmatu draugs   229
333 Vajātie Lesiņš Vilis 1972. Daugavas Vanagu Apgāds Toronto 245
476 Reprodukcijas Liepiņš Jānis 1964. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 96
148 Tālos Atspulgos Liepiņš Oļģerts 1982. Daugavas Vanagu Kanādā Valde   649
171 Paradīzes Māja Linebijs Jensens Hanss 1968. Liesma Rīga 303
94 Diktierte Option Loeber Dietrich A. 1972. Wachholtz Verlag Neumuenster 787
114 Gruzdošais Nemiers Lorbergs Modris 1981. Autora izdevums   108
184 Cilvēks Bez Vārda Lu-Juhansons Ivars 1965. Liesma Rīga 365
189 Leģendas Lūsis Arnolds 1949. Pēteŗa Mantnieka Apgāds   67
218 Dzintargraudi Mauriņa Zenta 1975. Grāmatu draugs   174
287 Pasaules Vārtos Mauriņa Zenta 1968. Grāmatu draugs   315
157 Sākumā Bija Prieks Mauriņa Zenta 1965. Grāmatu draugs   124
330 Trimdas Traģika Mauriņa Zenta 1965. Grāmatu draugs   352
160 Trīs Brāļi Mauriņa Zenta 1982. Grāmatu draugs   314
334 Viss Neiznīkst… Mauriņš A. 1965. Autora izdevums   142
78 Vajāti Un Dzīti Mežaks Valdemārs 1992. Amber Printers And Publishers Limited Toronto 342
172 Jirgs Jenačs Meijers Konrads Ferdinands 1962. Latvijas Valsts izdevniecība Rīga 321
8 Saule Virs Ciema Melks Augusts 1958. Tilta apgāds   416
72 Aklais Valentīns Michelsons Arveds 1975. Grāmatu draugs   223
19 Thr Covenant. Vol.2 Michener James A. 1980. Random House New York 969
153 Lībju Gala Soģis Miesnieks Jonāss 1948. Viļa Štāla Apgāds   330
34 Pirms Eju Dusēt… (Dr. Toma Dūlija Pēdējās Dienas) Monahans Džēmss 1962. Grāmatu draugs   252
60 Jāj Šonakt! Mūbergs Vilhelms 1962. Latvijas Valsts Izdevniecība   332
478 Pēdas Muižniece Lalita 1975. Ceļinieks    
276 Holivudas Klauns Niedra Aīda 1963. Grāmatu draugs   239
130 Sieva Niedra Aīda 1947. Grāmatu draugs   162
285 Sieva Niedra Aīda Grāmatu draugs   162
53 Līduma Dūmos I Niedra Andrievs 1948. Jaunā Vārda Apgāds   180
151 Līduma Dūmos II Niedra Andrievs 1948. Jaunā Vārda Apgāds   188
254 Raksti I Niedra Andrievs 1971. Tilta apgāds   286
92 Ugunī Ozolkalne Leonija 1979. Amber Printers And Publishers Limited   383
103 Latvijas Vēsture I Ozols Alberts 1979. Amerikas Latviešu Apvienība   163
132 Neptūna Kalps Pāvuls Valentīns 1987. Latvija Amerikā   485
307 Sibirijas Grāmata Pelēcis Aleksandrs 1993.   246
232 Apvāršņi Pelēcis Valentīns 1957. Tilta apgāds   229
252 Malenieša Pasaule II Pelēcis Valentīns 1969. Tilta apgāds   238
124 Neuzvarēto traģēdija Perro Okars       255
131 Holmas Cietoksnis Perro Oskars 1981. Grāmatu draugs   208
238 Sārtbaltsārtais Kāvukvēls Perro Oskars 1993. Kurland   208
343 Vēstures Veidotāji Perro Oskars 1985. Autora izdevums   224
209 Mežu Vilki Pētersons Ingo 1975. Grāmatu draugs   286
93 Tāles Tuvina Pētersons Kārlis 1964. Grāmatu draugs   448
154 Mirušie Apsūdz Plaudis Arturs 1976. Latviešu Nacionālais Fonds   109
278 Ieslēgtie Plaudis Jānis 1951. Tilta apgāds   268
280 Divdesmitā Gadsimta Pārvērtības Plensners Aleksandrs 1978. Grāmatu draugs   404
107 Pret Vētrām Un Negaisiem Plensners Aleksandrs 1982. Grāmatu draugs   304
277 Lieldienas Bez Zvaniem Pūkelevičūte Birute 1981. Grāmatu draugs   238
479 Lāčplēsis Pumpurs Andrejs 1957. Tilta apgāds   128
175 Latvijas Vēstneša Divdesmitpiecu Gadu Jubilejai Par Piemiņu Puriņš Klāvs 1976. Toronto Latviešu Biedrība Toronto  
281 Pēdējā Kauja Raijens Kornelijs 1966. Grāmatu draugs   445
112 Indulis Un Ārija Rainis Jānis 1946. Apgāds Selga Kemptene 231
140 Saule Pār Pilsētu Rasa Arnolds 1974. Vaidava   333
339 Gaisma Un Mijkrēslis Raudive Konstantins 1967. Grāmatu draugs   502
97 Uz Jelgavas Pusi Richters Voldemārs 1978. Grāmatu draugs   271
206 Zemgalieši Vēl Turas Richters Voldemārs 1981. Grāmatu draugs   256
111 Māte Rozītis Pāvils 1961. Tilta apgāds   430
367 Māte Rozītis Pāvils 1961. Tilta apgāds   430
90 Manas Dzīves Dēkas Rudzītis Helmars 1984. Grāmatu draugs   269
308 Raksti Rudzītis Jānis 1977. Ziemeļblāzma   921
349 Jūlijs Roze, Laikmeta Liecinieks Latvijas Rītausmā, Saulrietā Rumpēters Augusts   Daugava   159
316 "…Iet Latvieši Caur Gadu simteņiem" Ruņģis Aivars 1982. Grāmatu draugs   418
73 Vai, Bāliņi, Tālu Jāsi Ruņģis Aivars 1963. Vaidava   235
279 Lokanums Un Spīts Sābris Alberts 1974. Grāmatu draugs   171
345 Atskatoties Jāpasmaida Sarma Jānis 1963. Grāmatu draugs   255
260 Gadsimteņi Sarma Jānis 1959. Tilta apgāds   317
255 Kā Daugava Vaida Sarma Jānis 1967. Tilta apgāds   496
174 Doktors Glass. Nopietnā Rotaļa. Sederbergs Jalmars 1973. Liesma Rīga 367
224 Silaines Muiža Sēlis Roberts 1985. Liesma Rīga 331
329 Zeme Un Jūs… Senkēviča Biruta 1965. Druvas Apgāds Toronto 48
242 Ziedošais Ērkšķis Senkēviča Biruta 1963. Dzimtenes Balss Ņujorka 160
104 Latvian Legion Silgailis Arthur 1986. R.James Bender Publishing   256
67 Mana Dzīve Siliņš Kārlis 1965. Latvju Grāmata   165
133 Dzimtenes Zvani Skrodelis / Benjamiņa Alfreds / Johanna 1955. Latvijas Ev.- lut. Baznīcas Pārvalde Kanādā   320
212 Sīkās Kļūmes Skujenieks Emils 1946. Apgāds Kursa Geesthachta 86
10 Atrisis Mezgls Skujenieks Emīls 1966. Tilta apgāds   189
233 Kailums Skujiņš Zigmunds 1973. Tilta apgāds   255
54 Taisām Tiltu Pār Plašu Jūŗu Sodums Dzintars 1957. Grāmatu draugs   221
12 Es Redzēju Jūriņāi Spēks Eglons 1970. Tilta apgāds   158
223 Dzīves Alkas Stons Ērvings 1973. Grāmatu draugs   495
33 Trešā Atmoda Stradiņš Jānis 1992. Zinātne Rīga 404
126 Sarkanā Istaba Strindbergs Augusts 1964. Latvijas Valsts Izdevniecība   275
6 Nedrīkstu Raudāt Nevaru Smiet Strods Konstantīns 1976. Apgāds Aka   344
235 Pusnakts Viesi Strūga Kārlis 1956. Tilta apgāds   286
262 Pusnakts Viesi Strūga Kaspars 1956. Tilta apgāds   286
191 Ēnu Spogulis Students Kārlis 1952. Tilta apgāds   255
261 Nelūgtos Ciemos Students Kārlis 1956. Tilta apgāds   256
32 Pēdējās Dienas Kurzemē Sudrabiņš Jānis 1969. Tilta apgāds   174
57 Toreiz Aiz Dzeloņžoga Sudrabiņš Jānis 1966. Vaidava   96
135 Ardievas Rīgai Šilde Ādolfs 1988. Grāmatu draugs   349
296 Pirmā Republika Šilde Ādolfs 1982. Grāmatu draugs   379
109 Kurzemes Cietoksnis I Šiņķis Arnolds 1954. Autora izdevums   222
110 Kurzemes Cietoksnis II Šiņķis Arnolds 1954. Autora izdevums   319
291 Neaizmirstami Sporta Brīži Un Zvaigznes Šmits / Čika Arnolds / Vilis 1966. Grāmatu draugs   240
116 Sporta Latvija Šmits / Čika Arnolds / Vilis 1955. Autoru izdevums   207
274 Draugi Šmugajs Eduards 1991. Apgāds Gauja   273
289 No Putlosas Līdz Sidnejai Šmugajs Eduards 1979.   Sidneja 290
179 Ēvalds Valters Liepājas Līkais Velns Šneidere / Liepiņš Mudīte / Harijs 1992. Māksla Rīga 109
200 Karš I Štrāls Kārlis 1963. Tilta apgāds   384
201 Inteliģenti Švābe Arveds 1963. Tilta apgāds   255
249 Salauztais Gredzens Švābe Arveds 1960. Tilta apgāds   327
239 Viena Laulība Tamsāre A. H. 1963. Grāmatu draugs   351
364 Anna Kareņina I Tolstojs Ļevs 1956. Tilta apgāds   288
226 Anna Kareņina II Tolstojs Ļevs 1956. Tilta apgāds   384
365 Anna Kareņina III Tolstojs Ļevs 1956. Tilta apgāds   335
150 Sevastopoles Stāsti Tolstojs Ļevs 1954. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 118
158 Muižnieku Ligzda Turgeņevs I. 1956. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 166
378 Dear God, I Wanted To Live U. Ruta 1978. Grāmatu draugs   141
43 Vēl Tā Gribējās Dzīvot U. Rūtiņa 1977. Grāmatu draugs   152
26 Kristine Lavrana Meita. I.Daļa - Vaiņags Undsete Sigrida 1951. Grāmatu draugs   298
27 Kristine Lavrana Meita. II.Daļa - Sieva Undsete Sigrida 1951. Grāmatu draugs   406
14 Kristine Lavrana Meita. III.Daļa - Krusts Undsete Sigrida 1951. Grāmatu draugs   418
473 Latviešu Kreditsabiedrību Gada Grāmata Un Kalendārs 1998. Gadam Upeslācis Alberts   Latviešu Kreditsabiedrība Toronto   260
309 Armageddon Uris Leon   Doubleday & Company   632
288 Staburaga Bērni Valdis Valdis 1953. Liesma Oldenburga 320
214 Reprodukcijas Valdmanis Voldemārs 1959. Latvijas Valsts Izdevniecība Rīga 126
96 Atmiņas un sapņi 1 Valters Miķelis 1969. Daugava   337
156 Veļupes Krastā Vanaga Melānija 1991. Liesma Rīga 457
366 Lai Nāk Tava Valstība Vecozols Jūlijs 1973. Tilta apgāds   285
199 Es, Tavs Maigais Jērs Veisberga Benita 1968. Tilta apgāds   175
305 Dēli Un Meitas Veldre Vilis   Grāmatu draugs   207
194 Dzīve Pie Jūŗas Veldre Vilis 1963. Tilta apgāds   237
25 Blāzmas Staigātāji Veselis Jānis 1962. Grāmatu draugs   192
35 Dāvana Vīksna Ingrida 1953. Druvas Apgāds   151
118 Mežos Vēl Brīvība Elpo Vīrlaids Arveds 1983. Grāmatu draugs   435
253 Kapi Bez Krustiem I Vīrlaids Arvids 1956. Tilta apgāds   448
227 Kapi Bez Krustiem II Vīrlaids Arvids 1956. Tilta apgāds   448
286 Aiz Rožainiem Mākoņiem Voitkus Arturs 1965. Grāmatu draugs   223
161 Mēs Gribam Būt Mājās Voitkus Arturs 1966. Grāmatu draugs   319
306 Ogles Pelnos Voitkus Arturs 1978. Grāmatu draugs   249
256 Spogulis Voitkus Arturs 1962. Tilta apgāds   492
315 The Struggle For Europe Wilmot Chester 1952. Collins Londona 766
197 Ceļš Uz Pasaules Galu Zariņš Guntis 1962. Tilta apgāds   222
207 Baltezera Ūdensdārzs Zariņš Jānis 1976. Vaidava   291
196 Brāļu Dēli Zariņš Kārlis 1968. Tilta apgāds   240
152 Kaugurieši Zariņš Kārlis 1948. Grāmatu draugs   428
48 Es Esmu Visur Zeberiņa Dzidra 1983. Grāmatu draugs   189
270 Antiņš Amerikā Cīnās Ar Sievu Un Trimdu Zeltiņš Teodors 1966. Grāmatu draugs   272
65 Antiņš Debesīs Meklē Latviešus Zeltiņš Teodors 1970. Grāmatu draugs   280
205 Leļļu Meistars Eņģelis Zeltiņš Teodors 1976. Grāmatu draugs   230
338 Prozas Profili Zeltiņš Teodors 1964. Grāmatu draugs   480
190 Slazdā Zeltiņš Teodors 1952. Latvju Grāmata   275
275 Tuvos Un Tālos Ciemos Zeltiņš Teodors 1977. Grāmatu draugs   247
41 Maruta Zemdega Aina 1995. LaRAs Grāmatu klubs   365
64 Toreiz Lubes Dzirnavās Zemdega Aina 1979. Grāmatu draugs   189
236 Rūpju Māte Zūdermanis Hermanis 1957. Tilta apgāds   256
312 Baltā Pils Zvejnieks Kārlis 1984. Grāmatu draugs   251

 

LU NMS