nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Periodiskie izdevumi

 
Nr. p.k. Nosaukums Autors/redaktors: Uzvārds Autors/redaktors: Vārds Izdošanas gads Izdevniecība Izdošanas vieta Lapp. skaits
481 Archīvs XIII Dunsdorfs Edgars 1973. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 224
489 Archīvs XV Dunsdorfs Edgars 1975. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 320
486 Archīvs XVI Dunsdorfs Edgars 1976. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 256
487 Archīvs XVII Dunsdorfs Edgars 1977. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 256
488 Archīvs XVIII Dunsdorfs Edgars 1978. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 256
485 Archīvs XIX Dunsdorfs Edgars 1979. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 288
484 Archīvs XX Dunsdorfs Edgars 1980. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 224
483 Archīvs XXI Dunsdorfs Edgars 1981. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 260
482 Archīvs XXII Dunsdorfs Edgars 1982. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 268
490 Archīvs XXIII Dunsdorfs Edgars 1983. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 240
491 Archīvs XXIV Dunsdorfs Edgars 1984. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 248
492 Archīvs XXV Dunsdorfs Edgars 1985. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 256
493 Archīvs XXVI Dunsdorfs Edgars 1986. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 168
494 Archīvs XXVII Dunsdorfs Edgars 1987. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 224
495 Archīvs XXVIII Dunsdorfs Edgars 1988. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 224
496 Archīvs XXIX Dunsdorfs Edgars 1989. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 216
497 Archīvs XXX Dunsdorfs Edgars 1990. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 224
498 Archīvs XXXI Dunsdorfs Edgars 1993. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 224
480 Archīvs. Satura Sējums. Dunsdorfs Edgars 1992. Pasaules brīvo latviešu apvienība Melburna 216
350 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1992 Pūpēde Skaidrīte 1992. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   80
352 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1993 Pūpēde Skaidrīte 1993. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
353 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/1993 Pūpēde Skaidrīte 1993. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
354 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 6/1993 Pūpēde Skaidrīte 1993. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
355 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1996 Purva Inta 1996. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   96
356 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 2/1996 Purva Inta 1996. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   96
351 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/1996 Purva Inta 1996. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   96
357 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/1996 Purva Inta 1996. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   96
358 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1997 Purva Inta 1997. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
359 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 2/1997 Purva Inta 1997. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
360 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/1997 Purva Inta 1997. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
361 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/1997 Purva Inta 1997. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
362 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/1997 Purva Inta 1997. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
363 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 6/1997 Purva Inta 1997. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
386 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1998 Purva Inta 1998. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
387 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 2/1998 Purva Inta 1998. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
388 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/1998 Purva Inta 1998. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
389 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/1998 Purva Inta 1998. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
390 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/1998 Purva Inta 1998. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
391 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 6/1998 Purva Inta 1998. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
368 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/1999 Purva Inta 1999. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
384 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 2/1999 Purva Inta 1999. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
385 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/1999 Purva Inta 1999. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
379 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/2000 Purva Inta 2000. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
380 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/2000 Purva Inta 2000. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
381 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/2000 Purva Inta 2000. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
382 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 5/2000 Purva Inta 2000. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
383 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 6/2000 Purva Inta 2000. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
369 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 1/2001 Purva Inta 2001. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
370 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 3/2001 Purva Inta 2001. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
371 Daugavas Vanagu Mēnešraksts 4/2001 Purva Inta 2001. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   88
392 Kaŗa invalids Nr.38 Štamers K. 1993. Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienība   128
393 Kaŗa invalids Nr.41 Spoģis Alberts 1996. Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienība   128
394 Kaŗa invalids Nr.42 Spoģis Alberts 1997. Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienība   128
395 Kaŗa invalids Nr.43 Spoģis Alberts 1998. Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienība   128
396 Kaŗa invalids Nr.45 Spoģis Alberts 2000. Latviešu Kaŗa Invalidu Apvienība   128
297 Laiks, Telpa, Ļaudis I Hāzners Vilis 1974. Daugavas Vanagu Apgāds   464
298 Laiks, Telpa, Ļaudis II Hāzners Vilis 1976. Daugavas Vanagu Apgāds   448
299 Laiks, Telpa, Ļaudis III Hāzners Vilis 1978. Daugavas Vanagu Apgāds   871
300 Laiks, Telpa, Ļaudis IV Bērziņš Alfrēds Jānis 1984. Daugavas Vanagu Apgāds   933
301 Laiks, Telpa, Ļaudis V Liepiņa Austra 1995. Daugavas Vanagu Apgāds   928
146 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā I Freivalds Osvalds 1970. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   304
159 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā II Freivalds Osvalds 1972. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   398
319 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā III Freivalds Osvalds 1974. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   272
320 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā IV Freivalds Osvalds 1976. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   349
321 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā V Kociņš Rūdolfs 1977. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   288
322 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā VI Hāzners Vilis 1978. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   351
323 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā VII Hāzners Vilis 1979. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   440
324 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā VIII Hāzners Vilis 1982. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   383
325 Latviešu kaŗavīrs pēc Otrā pasaules kaŗa IX Bērziņš Alfrēds-Jānis 1985. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   511
326 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā X Bērziņš Alfrēds-Jānis 1989. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   287
327 Latviešu kaŗavīrs otra pasaules kaŗa laikā XI Bērziņš Alfrēds-Jānis 1993. Daugavas Vanagu Centrālā Valde   262
472 Technikas Apskats 20 Ieleja Kārlis 1958. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   24
470 Technikas Apskats 23 Ieleja Kārlis 1959. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
469 Technikas Apskats 49-50 Ieleja Kārlis 1966. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   64
468 Technikas Apskats 51 Ieleja Kārlis 1966. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   32
467 Technikas Apskats 53-54 Ieleja Kārlis 1968. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   64
466 Technikas Apskats 55 Spurmanis Aleksandrs 1969. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   32
465 Technikas Apskats 57 Spurmanis Aleksandrs 1970. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
464 Technikas Apskats 58 Spurmanis Aleksandrs 1970. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
463 Technikas Apskats 59 Spurmanis Aleksandrs 1970. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
462 Technikas Apskats 60 Spurmanis Aleksandrs 1970. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
461 Technikas Apskats 61 Spurmanis Aleksandrs 1971. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
460 Technikas Apskats 62 Spurmanis Aleksandrs 1971. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
459 Technikas Apskats 63 Spurmanis Aleksandrs 1972. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
458 Technikas Apskats 64 Spurmanis Aleksandrs 1972. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
457 Technikas Apskats 65 Spurmanis Aleksandrs 1972. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   32
456 Technikas Apskats 66 Spurmanis Aleksandrs 1972. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
455 Technikas Apskats 67 Spurmanis Aleksandrs 1973. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
454 Technikas Apskats 68 Spurmanis Aleksandrs 1973. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
453 Technikas Apskats 69 Spurmanis Aleksandrs 1973. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
452 Technikas Apskats 70 Spurmanis Aleksandrs 1974. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
451 Technikas Apskats 71 Spurmanis Aleksandrs 1974. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
450 Technikas Apskats 72 Spurmanis Aleksandrs 1974. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
449 Technikas Apskats 73 Spurmanis Aleksandrs 1975. Latvijas Inženieŗu Apvienība Ārzemēs   28
448 Technikas Apskats 74 Spurmanis Aleksandrs 1975. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
447 Technikas Apskats 75 Spurmanis Aleksandrs 1975. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
446 Technikas Apskats 76 Spurmanis Aleksandrs 1976. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
445 Technikas Apskats 77 Spurmanis Aleksandrs 1976. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
444 Technikas Apskats 78 Spurmanis Aleksandrs 1976. Latvijas Inženieŗu Apvienība   32
443 Technikas Apskats 79 Spurmanis Aleksandrs 1977. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
442 Technikas Apskats 80 Spurmanis Aleksandrs 1977. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
441 Technikas Apskats 81 Spurmanis Aleksandrs 1977. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
440 Technikas Apskats 82 Spurmanis Aleksandrs 1978. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
439 Technikas Apskats 83 Spurmanis Aleksandrs 1978. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
438 Technikas Apskats 84 Spurmanis Aleksandrs 1978. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
437 Technikas Apskats 85 Spurmanis Aleksandrs 1979. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
436 Technikas Apskats 86 Spurmanis Aleksandrs 1979. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
435 Technikas Apskats 87 Spurmanis Aleksandrs 1979. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
434 Technikas Apskats 88 Spurmanis Aleksandrs 1980. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
433 Technikas Apskats 89 Spurmanis Aleksandrs 1980. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
432 Technikas Apskats 90 Spurmanis Aleksandrs 1980. Latvijas Inženieŗu Apvienība   32
431 Technikas Apskats 91 Spurmanis Aleksandrs 1981. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
430 Technikas Apskats 92 Spurmanis Aleksandrs 1981. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
429 Technikas Apskats 93 Spurmanis Aleksandrs 1981. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
428 Technikas Apskats 94 Spurmanis Aleksandrs 1982. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
427 Technikas Apskats 95 Spurmanis Aleksandrs 1982. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
426 Technikas Apskats 96 Spurmanis Aleksandrs 1982. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
425 Technikas Apskats 97 Spurmanis Aleksandrs 1983. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
424 Technikas Apskats 98 Spurmanis Aleksandrs 1983. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
423 Technikas Apskats 99 Spurmanis Aleksandrs 1983. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
422 Technikas Apskats 100 Spurmanis Aleksandrs 1984. Latvijas Inženieŗu Apvienība   36
421 Technikas Apskats 101 Spurmanis Aleksandrs 1984. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
420 Technikas Apskats 102 Spurmanis Aleksandrs 1984. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
419 Technikas Apskats 103 Spurmanis Aleksandrs 1985. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
418 Technikas Apskats 104 Spurmanis Aleksandrs 1985. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
417 Technikas Apskats 105 Spurmanis Aleksandrs 1985. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
416 Technikas Apskats 106 Spurmanis Aleksandrs 1986. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
415 Technikas Apskats 107 Spurmanis Aleksandrs 1986. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
414 Technikas Apskats 108 Spurmanis Aleksandrs 1987. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
413 Technikas Apskats 109 Spurmanis Aleksandrs 1987. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
412 Technikas Apskats 110 Spurmanis Aleksandrs 1987. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
411 Technikas Apskats 111 Spurmanis Aleksandrs 1988. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
410 Technikas Apskats 112-113 Palieps Jānis 1989. Latvijas Inženieŗu Apvienība   48
409 Technikas Apskats 114 Palieps Jānis 1990. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
408 Technikas Apskats 115 Palieps Jānis 1990. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
407 Technikas Apskats 116 Palieps Jānis 1990. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
406 Technikas Apskats 117-118 Palieps Jānis 1991. Latvijas Inženieŗu Apvienība   48
405 Technikas Apskats 119 Palieps Jānis 1991. Latvijas Inženieŗu Apvienība   32
404 Technikas Apskats 120-121 Palieps Jānis 1992. Latvijas Inženieŗu Apvienība   52
403 Technikas Apskats 122 Palieps Jānis 1992. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
402 Technikas Apskats 123-124 Palieps Jānis 1993. Latvijas Inženieŗu Apvienība   52
401 Technikas Apskats 125 Palieps Jānis 1993. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
400 Technikas Apskats 126 Palieps Jānis 1994. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
399 Technikas Apskats 127-128 Palieps Jānis 1994. Latvijas Inženieŗu Apvienība   0
398 Technikas Apskats 129 Palieps Jānis 1995. Latvijas Inženieŗu Apvienība   28
397 Tehnikas Apskats 132 Ekmanis Juris 1998. Latvijas Zinātņu akadēmija Rīga 48
  Sarunas IX jaunā akadēmija Lībane-Šķēle Kristiāna 2008. Jaunā akadēmija Rīga 306
  Sarunas X jaunā akadēmija Lībane-Šķēle Kristiāna 2008. Jaunā akadēmija Rīga 442

 

LU NMS