nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas, datorikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

NMS zinātniskā darbība

NMS līdzstrādnieki aktīvi darbojas arī zinātnē un pētniecībā matemātikas izglītības un modernās elementārās matemātikas jomā. Mūsu pieredze tiek augsti novērtēta arī pasaules līmenī.

LU A.Liepas NMS izstrādātās un aizstāvētās disertācijas:
Līga Ramāna. Invariantu metode elementārajā matemātikā un tās loma vidusskolas matemātikas kursa pilnveidošanā. – 2004.gadā.
Ilze France. Ģeometrijas mācīšanas optimizācija pamatskolā. – 2005. gadā.
Dace Bonka. Interpretāciju metode elementārajā matemātikā un matemātikas sacensības pamatskolas vecuma skolēniem. – 2008. gadā.

LU A.Liepas NMS sadarbībā ar LU PPF un Kauņas Tehnoloģisko Universitāti 2010. gadā organizēja 2. starptautisko konferenci "Gifted Children: Challenges and Possibilities".


 

LU NMS