Jauno matemātiķu konkursa 2001./2002. m.g. 2. nodarbības uzdevumi

1. Bērnudārza grupiņas bērni: Jānītis, Jurītis, Skaidrīte, Mudīte, Pēterītis un Anniņa nevar atcerēties kādā kārtībā viņi ir grupas sarakstā, taču katrs no viņiem atceras vienu lietu:

Jānītis: "Mans kārtas numurs ir pāra skaitlis";
Jurītis: "Grupas sarakstā esmu aiz Pēterīša";
Skaidrīte: "Es neesmu pirmā";
Mudīte: "Pirms manis ir vēl 5 bērni",
Pēterītis: "Gan pirms manis, gan pēc manis ir meitene";
Anniņa: " Zinu, ka Jānītis nav pēdējais".
Palīdzi apjukušajiem bērniem atrast katram savu vietu grupas sarakstā.

2. Skaitļu virkne 1;5;17;53;... tiek veidota pēc noteikta likuma. Vai vari pateikt, kāds ir šis likums un vai skaitlis 2001 pieder šai virknei?

3. Sadali 1. zīm. redzamo figūru 2 vienādās daļās.

4. Anniņa un Maijiņa sastrīdējās. Anniņa domā, ka viņai izdevies uzrakstīt pa apli ciparus no 1 līdz 9 tā, lai katru 2 ciparu veidotais skaitlis dalās ar 13 vai 17, bet Maijiņa saka, ka var izveidot rindu ar šādu īpašību. Vai kādai no meitenēm ir taisnība?

5. Māsiņai Lapsiņai ļoti garšo olas, tāpēc viņa 2 reizes dienā apciemo vistu kūtiņu. Vienā reizē lapsa spēj nozagt ne mazāk kā vienu un ne vairāk kā 3 olas. Viņas midzenī atrodas 8 olas. Cik veidos lapsa varēja sanest šīs olas, ja tās sanestas 2 dienu laikā?

Atrisinājumi

JMK sākumlapa

JMK arhīvs

NMS sākumlapa