Jauno matemātiķu konkursa 2002./2003. mācību gada
1.kārtas uzdevumi

1. Ierakstiet 1.zīm. redzamajās rūtiņās pa vienam ciparam tā, lai bultiņu virzienā ierakstīto ciparu reizinājums būtu vienāds ar sākumā norādīto skaitli! Var izmantot visus ciparus, izņemot ciparu 1; cipari var atkārtoties.

atrisinājums

2. Brencis pazīst tikai ciparus 1, 2, 3, kā arī visus skaitļus, kuru pierakstā izmantoti tikai šie cipari, pie tam visiem cipariem jābūt dažādiem. Cik skaitļus pazīst Brencis? Kāda ir visu šo skaitļu summa?
atrisinājums

3. Limpopo salas visi iedzīvotāji runā vismaz vienā no trim valodām – burbur, tamtam vai cipcip (ir arī iedzīvotāji, kas prot 2 vai 3 no minētajām valodām). Ir zināms, ka tamtam valodā nerunā 200 iedzīvotāji, burbur valodā nerunā 210 iedzīvotāji, bet cipcip valodā nerunā 220 iedzīvotāji. Vēl ir zināms, ka visas trīs valodas pārvalda 40 salas iemītnieki, bet tikai vienu valodu zina 180 iedzīvotāji. Noskaidrojiet, cik cilvēku dzīvo Limpopo salā!
atrisinājums

4. Attēlojiet plaknē 5 punktus un savienojiet tos ar nogriežņiem tā, lai nekādi divi nogriežņi nekrustotos. Kāds ir lielākais iespējamais novilkto nogriežņu skaits? Pamatojiet savu spriedumu, ka vairāk nogriežņu nevar novilkt!
atrisinājums

5. Arnis, Baiba, Didzis, Emma un Guntis skatījās televizoru. Katrā reklāmas pauzē tieši divi bērni apēda pa vienai šokolādītei. Vēlāk izrādījās, ka visi ir apēduši dažādu skaitu šokolādīšu. Kāds ir mazākais iespējamais kopā apēsto šokolādīšu skaits? Atrisiniet uzdevumu, ja 1) kāds bērns nav apēdis nevienu šokolādīti; 2) katrs ir apēdis vismaz 1 šokolādi.
atrisinājums

Atrisinājumi

JMK 2002./03.m.g.

NMS sākumlapa